กฎของสเนลล์ คืออะไร

สเนลล์ (SNEL) เป็นช่องทางการจัดส่งสินค้าทางคลังสินค้าขนาดใหญ่ในประเทศเบลเยียม เกิดขึ้นในปี 1930 โดย H. Belgian National Railways ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินงานโดย SNEL-Express ซึ่งเป็นบริษัทในเครือผู้ดำเนินธุรกิจในการจัดส่งสินค้าและบริการโลจิสติกส์ในเบลเยียมและประเทศอื่น ๆ ในยุโรป

กฎของสเนลล์เป็นกลไกที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของทางคลังสินค้า โดยช่องทางการขนส่งสามารถใช้ทางรางสายได้โดยตรง จากคลังสินค้าของผู้ส่งถึงคลังสินค้าของผู้รับ โดยไม่ต้องขนย้ายสินค้าไปขึ้นรถหรือลงรถด้วยตนเอง

กฎของสเนลล์มักจะมีลักษณะดังนี้:

  1. เฉพาะสินค้าที่มีการขนส่งขนาดใหญ่และจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถขนส่งได้โดยบรรทุกทางถนนหรือเรือ โดยเฉพาะในประเทศที่มีระบบรางรถไฟที่สามารถรองรับขนาดและน้ำหนักของสินค้าได้
  2. สินค้าจะถูกจัดเตรียมในคลังสินค้าของผู้ส่ง และต้องส่งมาถึงคลังสินค้าของผู้รับได้ในเวลาที่กำหนด
  3. การจัดส่งสินค้าจะใช้ทางรางช่องน้อยหรือช่องเดียว และสินค้าจะถูกเก็บอยู่บนรถขนส่งสินค้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้บนรางรถไฟได้
  4. สเนลล์มักใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบและติดตามสถานะของสินค้าในระหว่างการขนส่ง ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของสินค้า สถานะการขนส่ง และเวลาที่สินค้าถึงคลังสินค้าของผู้รับได้
  5. การขนส่งสินค้าทางสเนลล์มักสามารถจัดส่งได้ทั้งในพื้นที่ในประเทศหรือระหว่างประเทศ โดยเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าของผู้ส่งและผู้รับผ่านหลายสถานีรถไฟ

การใช้กฎของสเนลล์ทำให้การจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของที่ใหญ่และมีน้ำหนักสูง สามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัย โดยลดการขนย้ายสินค้าระหว่างพื้นที่และลดการใช้งานรถทางถนน