กรีมัวร์ คืออะไร

เครื่องรางที่ออกแบบตามตำรา
กรีมัวร์

กรีมัวร์ ()1 เป็นตำราไสยเวท เกี่ยวกับสูตรยาวิเศษ (potion) วิธีสร้างเครื่องราง ของขลังอื่น ๆ รวมไปถึงวิธีการร่ายเวทมนตร์ การทำสเน่ห์ การทำนายทายทัก และการเรียกหรือเชิญสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ทูตสวรรค์ วิญญาณ เทพ และ ปีศาจ มาเพื่อเรียกใช้งาน

คำว่า "กรีมัวร์" (grimoire) เชื่อกันว่ามีที่มาจากคำภาษาฝรั่งเศส grammaire ซึ่งในสมัยโบราณใช้เรียกหนังสือทุกเล่มที่แต่งเป็นภาษาลาติน แต่ในฝรั่งเศสราวศตวรรษที่ 18 คำว่า กรีมัวร์ เริ่มใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับหนังสือเวทมนตร์ และได้ใช้ในความหมายนี้เรื่อยมา โดยเฉพาะตำราเขียนด้วยมือที่เป็นภาษาลาติน

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

หมวดหมู่