กรุงเก่า คืออะไร

กรุงเก่า อาจหมายถึง

ดูเพิ่ม

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0