กลีบหน้า คืออะไร

ในทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ สมองกลีบหน้า (Frontal lobe) เป็นบริเวณของสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของซีรีบรัล เฮมิสเฟียร์ (cerebral hemisphere) แต่ละข้าง และอยู่ด้านหน้าของสมองกลีบข้าง (parietal lobe) ส่วนสมองกลีบขมับ (temporal lobe) ตั้งอยู่ล่างและหลังต่อสมองกลีบหน้า

ภาพอื่นๆ

ภาพ:Illu cerebrum lobes.jpg|กลีบต่างๆ
ภาพ:Gray724.png|ฐานของสมอง
ภาพ:Gray1197.png|ภาพวาดแสดงความสัมพันธ์ของสมองและกะโหลกศีรษะ

ดูเพิ่ม

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่