กากน้ําตาล ประโยชน์ คืออะไร

กากน้ำตาลเป็นสารที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลจากน้ำอ้อยหรือจากต้นไม้ในกลุ่มอื่นๆ การใช้กากน้ำตาลมีหลายประโยชน์ ดังนี้:

  1. นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์: กากน้ำตาลสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มพลังงานในการเจริญเติบโต ซึ่งสามารถใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น ปลา ไก่ เป็ด หมู เป็นต้น

  2. นำมาใช้ในการผลิตปุ๋ย: กากน้ำตาลเป็นแหล่งของตัวอย่างสารอินทรีย์และโมเลกุลอาหารสำหรับพืช จึงสามารถนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้ และช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ

  3. นำมาใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ: กากน้ำตาลสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เช่น ก๊าซเมทัน ที่มีประโยชน์ในการใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการขับเคลื่อนรถยนต์

  4. นำมาใช้ในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม: กากน้ำตาลสามารถนำมาใช้ในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม เช่น ไฟเบอร์กระดาษ ไฟเบอร์เส้นใย และวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมการทำเสื้อผ้า

  5. นำมาใช้ในการผลิตพลาสติก: กากน้ำตาลสามารถนำมาใช้ในการผลิตพลาสติกแทนวัตถุดิบที่มาจากน้ำมัน ซึ่งช่วยลดการใช้งานและผลิตสิ่งที่มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมอันห่างไกล

นอกจากนี้ สารต่างๆ ที่มาจากกากน้ำตาลยังสามารถนำมาใช้ในการผลิตสินค้าที่ร่วมมือกันกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาพลังงานทดแทน ออกแบบและพัฒนาสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างวัตถุประสงค์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย