การ คาย น้ํา ของ พืช มี ประโยชน์ อย่างไร คืออะไร

การคายน้ำของพืชมีประโยชน์หลายด้านต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนี้:

  1. การปรับความชื้นในสภาพแวดล้อม: พืชสามารถคายน้ำผ่านทางรูขุมขน เพื่อปรับความชื้นในบริเวณรอบๆ พืชเอง ซึ่งสามารถช่วยลดการแห้งและความร้อนในสภาพแวดล้อมได้

  2. การสร้างความเย็นในสภาพแวดล้อม: การคายน้ำผ่านทางรูขุมขนส่งผลให้น้ำมีการระเหยของความร้อนเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณรอบๆ พืชและสร้างความเย็นในสภาพแวดล้อม

  3. การยับยั้งการความเสียหายจากน้ำแข็ง: เมื่อพืชคายน้ำผ่านทางรูขุมขน น้ำที่คายอาจจะเป็นน้ำแข็ง และเมื่อน้ำแข็งเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการเสียหายแก่เนื้อเยื่อในพืชได้ เช่น การเกิดแตกหักหรือการเสื่อมสภาพของเซลล์ การคายน้ำผ่านทางรูขุมขนจึงช่วยลดการเสียหายจากน้ำแข็งได้

  4. การเพิ่มความอ้อมอาวุธในสภาพแวดล้อมแห้ง: การคายน้ำที่ช้าและต่อเนื่องของพืชช่วยเพิ่มความทนทานในสภาพแวดล้อมที่มีการขาดน้ำ เช่น ในสภาพแวดล้อมแห้งและทุ่งนาที่มีการขาดน้ำ การคายน้ำช้าทำให้พืชสามารถรอดต่อภาวะขาดน้ำได้นานขึ้น

  5. การช่วยกระจายเมล็ดพืช: พืชบางชนิดใช้การคายน้ำผ่านทางรูขุมขนเพื่อกระจายเมล็ดพืช ทำให้เมล็ดสามารถกระจายและปลูกเองได้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

  6. การยับยั้งการระบาดของโรคพืช: การคายน้ำผ่านทางรูขุมขนช่วยล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่ติดบนใบพืช ซึ่งช่วยลดการระบาดของโรคพืชและรักษาความสมดุลในระบบการเจริญเติบโตของพืช

  7. การนำสารอาหารสู่ส่วนต่างๆ ของพืช: น้ำที่พืชคายออกมามักมีสารอาหารจำพวกเกลือและโภชนาการอื่นๆ ซึ่งสามารถนำเอาสู่ส่วนต่างๆ ของพืชได้ เช่น เส้นใยราก ซึ่งช่วยให้พืชประสานสารอาหารและพัฒนาอวัยวะต่างๆ