การตรึงคาร์บอนแบบ c3 คืออะไร

[thumb|380px|ภาพตัดขวางใบของ Arabidopsis thaliana ที่ใช้การตรึงคาร์บอนแบบ C<sub>3</sub>](ไฟล์:Cross_section_of_Arabidopsis_thaliana,_a_C3_plant..jpg "wikilink")

เป็นวิธีการตรึงคาร์บอนในการสังเคราะห์ด้วยแสงที่พบมากที่สุดในสามวิธีที่เหลือคือ C<sub>4</sub> และ CAM กระบวนการนี้จะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และไรโบรสบิสฟอสเตต (RuBP, น้ำตาล 5 คาร์บอน) เป็น 3-phosphoglycerate 2 โมเลกุล ผ่านปฏิกิริยาต่อไปนี้:

CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O + RuBP → (2) 3-ฟอสโฟกลีเซอเรต

ปฏิกิริยานี้เป็นขั้นตอนแรกของวัฏจักรคัลวิน โดยในพืช C<sub>3</sub> จะตรึงจากอากาศแทนที่จะตรึงมาจากมาเลตตามพืช C<sub>4</sub> และ CAM

พืชที่มีชีวิตรอดโดยการตรึงคาร์บอนแบบ C<sub>3</sub> อย่างเดียว (พืช C<sub>3</sub>) มีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตในพื้นที่ที่ความเข้มของแสงแดดอยู่ในระดับปานกลาง อุณหภูมิปานกลาง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ประมาณ 200 ppm หรือสูงกว่า1 และมีน้ำใต้จำนวนมาก พืช C<sub>3</sub> ที่มีต้นกำเนิดในช่วงยุค Mesozoic และ Paleozoic ก่อนพืช C4 และยังพบในพืชประมาณ 95% ของโลกรวมถึงพืชอาหารที่สำคัญ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และข้าวบาร์เลย์

พืช C<sub>3</sub> ไม่สามารถเติบโตได้ในพื้นที่ที่ร้อนมากเพราะ RuBisCO รวมออกซิเจนเข้ากับ RuBP มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สิ่งนี้นำไปสู่การหายใจแสง ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียสุทธิของคาร์บอนและไนโตรเจนจากพืชและจำกัดการเติบโต

พืช C<sub>3</sub> สูญเสียน้ำถึง 97% ที่ถูกดูดผ่านรากเพื่อคายน้ำ2 ในพื้นที่ที่แห้งพืช C<sub>3</sub> จะปิดปากใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำ แต่สิ่งนี้จะหยุด CO<sub>2</sub> จากการเข้าไปในใบไม้และลดความเข้มข้นของ CO<sub>2</sub> ในใบ สิ่งนี้จะลดอัตราส่วนของ CO<sub>2</sub> ต่อ O<sub>2</sub> ทำให้เกิดการหายใจแสงมากขึ้นพืช C4 และ CAM มีการดัดแปลงที่ทำให้พวกมันสามารถอยู่รอดได้ในพื้นที่ร้อนและแห้งดังนั้นจึงสามารถแข่งขันกับ C<sub>3</sub> พืชในพื้นที่เหล่านี้ได้

ชื่อ C<sub>3</sub> มาจากผลิตภัณฑ์ตัวแรกหลังจากตรึงคาร์บอนมา ซึ่งนั่นก็คือฟอสโฟกลีเซอเรตซึ่งมีคาร์บอนทั้งหมดสามตัว

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

  1. C. Michael Hogan. 2011. "Respiration". Encyclopedia of Earth. Eds. Mark McGinley and C. J. Cleveland. National Council for Science and the Environment. Washington, D.C.

  2. | pages = 381–401
    | pmid = 11326045
    | doi = 10.1093/jexbot/52.suppl_1.381 | doi-access = free
    | url = https://academic.oup.com/jxb/article/52/suppl_1/381/2897250

    }}

หมวดหมู่