กุลฑีรา ยอดช่าง คืออะไร

กุลฑีรา ยอดช่างเป็นนักประวัติศาสตร์และนักมายากลไทยที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในการสืบสวนและวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยและทวีปเอเชีย คุณสมบัติและความถนัดในการทำงานของเธอได้รับการยกย่องจากสังคมวิชาการและสถาบันวิจัยทั่วไป

กุลฑีรา เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 ในจังหวัดนครพนม และเป็นบุตรชายของครูปรีชา ยอดช่าง และนายมาลัย ยอดช่าง เธอได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชินีนาถในจังหวัดนครพนม ต่อมาเธอได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับปริญญาเอกในสาขาการประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เธอได้เริ่มต้นทำงานในฐานะนักประวัติศาสตร์และวิจัยในสถาบันวิจัยบางกอก เสนอพระราชดำรัสในฐานะกรรมการเจ้าคณะ และพระราชหฤทัยในห้องสมุดแห่งราชการเมืองกรุงเทพฯ เนื่องจากความสามารถที่เธอสร้างสรรค์และความซับซ้อนของงานวิจัยที่เธอผลงานได้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2505-2522 เธอได้รับทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาที่มหาวิทยาลัยไอโอวา

ความสำคัญของงานวิจัยของกุลฑีรา ยอดช่างอยู่ที่การสืบสวนและศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยรวมถึงประวัติศาสตร์ทวีปเอเชียอื่น ๆ เธออธิบายถึงการเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตและเชื่อว่าประวัติศาสตร์สามารถช่วยในการเข้าใจและจัดการกับปัญหาในปัจจุบันได้

เธอเป็นผู้แต่งหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รวมถึงผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่าง ๆ เช่น "ระบบเศรษฐกิจไทยในรัชกาลที่ 5" และ "โทรมศักดิ์ช่าง: จารบีบุตรผู้คิดค้นการใช้กลไกเศรษฐกิจพอดิบในประเทศไทยในสมัยพุทธชาด" นอกจากนี้ยังมีบทความที่เธอเขียนให้กับหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และการมายากล เธอได้รับรางวัลและเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสถาบันวิจัยถาวร และได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งจากสังคมวิชาการในประเทศไทย