ฉก.90 คืออะไร

ฉก.90 หมายถึง กองทัพบก หรือกองทัพบกอากาศ (Army Infantry) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่เตรียมพร้อมเพื่อดำเนินการในการต่อสู้ทางบก ภายใต้การบัญชาของผู้บัญชาการกองทัพไทย

ฉก.90 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงและคุ้มครองประเทศชาติ โดยมีภารกิจหลักคือการปกครองในพื้นที่ระหว่างประเทศและโอเปอเรชันในชนบท ฉก.90 เป็นหน่วยที่มีกำลังพลสูงที่สุดและมีอาวุธที่หลากหลายเป็นพิเศษ ดังนั้น เขามีบทบาทสำคัญในการกระทำทหารในช่วงการขับไล่ศัตรูในยามต้องการ

หน่วยฉก.90 มีการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมเป็นระยะเวลานานนับปี ซึ่งกำลังพลทหารที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนทั้งทางกายและทางใจ รวมถึงการฝึกพิเศษในการต่อสู้ ความเข้มแข็งและความทนทานในการพบปะอุปสรรคและสภาวะที่เสี่ยง การฝึกอบรมนี้จะทำให้ทหารมีความรู้ความสามารถในการดำเนินการมากขึ้น และเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จราจร

นอกจากนี้ ฉก.90 ยังมีบทบาทในการสนับสนุนกองทัพอื่น ๆ ในปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนกองทัพอากาศ เรือรบ และกองรักษาชาติ ฉก.90 แทบจะไม่มีสหายในการสู้กับศัตรูที่เกรียนที่สุด เพราะว่าทหารของฉก.90 จะเป็นทหารที่สามารถดำเนินงานในสภาวะต่ำกว่าของอื่น ๆ ได้มากที่สุด ฉก.90 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในสภาวะศัตรูไม่รู้ตัวตลอดเวลา เพราะอาจเป็นการกระทำทบทวนของศัตรูในรูปแบบที่ไม่คาดคิดได้