ตำรวจภูธร ภาค 2 คืออะไร

ตำรวจภูธรภาค 2 คือหน่วยงานตำรวจที่รับผิดชอบในการดำเนินการรักษาความสงบและรักษาความปลอดภัยในภาคที่ 2 ของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัดที่อยู่ในภาคภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี สระบุรี นครนายก สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี สุพรรณบุรี สระลง สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นครสวรรค์ อยุธยา ลพบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อย่างแม่น้ำ เพชรบุรี กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก มหาสารคาม

ตำรวจภูธรภาค 2 แบ่งงานและหน้าที่ตามสายงานต่างๆ ของตำรวจภูธร ภาค 2 ในการดำเนินงานรักษาความปลอดภัย ได้แก่

  1. การดำเนินการรักษาความปลอดภัยในท้องที่ภาค 2 ให้ความปลอดภัยแก่ประชาชน รวมถึงป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เช่น ฆ่า ทำร้ายร่างกาย ปล้น ปล้นทรัพย์สิน เพิ่มระดับความปลอดภัยในการใช้ถนน รวมถึงดูแลชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในภาคหนึ่งนี้
  2. การดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉียวในบริเวณภาค 2 เช่น การไฟไหม้ สึนามิ พายุ น้ำท่วม ฯลฯ
  3. การดำเนินการควบคุมตลาดเชื่อมของสินค้าลูกค้าให้ปลอดภัยและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
  4. การดำเนินการระบบสื่อสารการแจ้งเตือนสาธารณภัย เช่น สถานีวิทยุ โทรทัศน์
  5. การต่อสู้กับอ้างอิงต่อสู้กับการขายยาสูบ (Anti-Narcotics)
  6. การดูแลและปฏิบัติหน้าที่ตามการสั่งการต่างๆ ของหน่วยงานในระดับต่ำของตำรวจภูธรภาค 2
  7. การสนับสนุนให้กับหน่วยงานตำรวจแถวหน้าในภาค 2 ให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่ว่ากันไว้