ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค อะไรบ้าง คืออะไร

ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค คือ

  1. ภูมิภาคอเมริกาตะวันออก: ประกอบด้วยประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยส่วนใหญ่)

  2. ภูมิภาคอเมริกาตะวันตก: ประกอบด้วยประเทศเม็กซิโกและประเทศเบลีซ

  3. ภูมิภาคอเมริกาตะวันออกกลาง: ประกอบด้วยประเทศบราซิลและประเทศพานามา

  4. ภูมิภาคอเมริกาตะวันตก: ประกอบด้วยประเทศคอลอมเบียและประเทศเวเนซุเอลา