ธนบัตร 500000 บาท คืออะไร

ธนบัตร 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) เป็นธนบัตรของสกุลเงินบาท และเป็นธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 50 ปี ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย นับเป็นธนบัตรชนิดราคาสูงสุดที่เคยจัดพิมพ์ขึ้นมา ได้นำออกจำหน่าย ในราคาฉบับละหนึ่งล้านบาท โดยมีการลงทะเบียนชื่อผู้ซื้อไว้ ซึ่งหากเปลี่ยนมือแล้ว จะไม่สามารถขายคืนแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้1 ปัจจุบัน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีธนบัตรชนิดนี้อยู่ในประเทศไทยเป็นมูลค่า 163.5 ล้านบาท (327 ใบ) 2

ลักษณะ

ธนบัตร 500,000 บาท พิมพ์ด้วยกระดาษสีเหลืองอ่อน ขนาดกว้าง 126 มิลลิเมตร ยาว 205 มิลลิเมตร (ใหญ่ประมาณกระดาษ A5) ด้านหน้าเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คู่กับพระฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านหลังเป็นภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระฉายาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ตามโบราณราชประเพณี ณ วังสระปทุม

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

  1. ราคาประเมิน ธนบัตรที่ระลึก 500000 บาท ราชาภิเษกสมรส

หมวดหมู่