ธนบัตร 60 บาท คืออะไร

ธนบัตร 60 บาท เป็นธนบัตรในสกุลเงินบาท และเป็นธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี 1 เริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549

อ้างอิง

ดูเพิ่ม

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

หมวดหมู่