นกฮูก คืออะไร

นกฮูกเป็นนกที่มีลักษณะพิเศษ หน้าตาของนกฮูกมีลักษณะเป็นรูปหัวใหญ่โดยมีกล้ามเนื้อมากที่สุดในวงศ์ของนก และมีตาขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหัว มีสีที่สวยงามและสามารถเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม นกฮูกมีแต่เสียงเปลียนภาษาออกได้หลากหลายชนิด อายุของเพศเมียประมาณ 20-25 ปี ในขณะที่เพศผู้อายุได้ประมาณ 15-20 ปี

นกฮูกมีความสามารถในการละเว้นหรือหมอบสังเวียนอากาศที่ดี ทำให้เหมาะกับการล่าสัตว์ เพลิงพาโหยของบริเวณ Close ของนกฮูกมีพลังงานสูง ดังนั้นนกฮูกมีความต้องการพลังงานอาหารสูง เป็นนกที่ชอบในการล่าสัตว์เล็ก ๆ เช่น หนู กระรอก และไก่พันธุ์ป่า บางชนิดทางอุพนันวิทยาอธิบายว่านกหลายชนิด โดยเฉพาะในกลุ่มนกฮูกจะเป็นนกที่ละเลยการฆ่าศัตรูให้ประหลาดคนอย่างสิ้นดี ส่วนมากนกฮูกจะมีขนาดใหญ่มาก และหากเปรียบถึงกับนกอื่น ๆ กลุ่มนกฮูกนั้นก็มักจะมีข้อมูลที่จำกัดมาก

นกฮูกแบ่งออกเป็นหลายสายพันธุ์ โดยมีกว่า 200 สายพันธุ์ทั่วโลก ซึ่งสายพันธุ์หลายสายพันธุ์อาจนับถือว่าอยู่ในสถานะที่เป็นสัญชาตญาณ หรือถูกคุ้มครองอย่างเต็มที่ เช่น นกฮูกน้อย นกฮูกใหญ่ นกฮูกน้ำ และอีกมากมาย นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยง และเลี้ยงดูคุกกี้น้อยที่บรรพบุคคล รวมทั้งบ้านและศาสนาและคู่หู เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์อย่างมือชายทั่วโลก