น้ำท่วมปี 54 คืออะไร

ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหนักและขาดทุนอย่างมากแก่ประชาชน โดยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมมากมาย

น้ำท่วมปี 2554 เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพรมน้ำจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ พรมน้ำจากพื้นที่อำเภอกาญจนบุรี ภูเก็ต และพังงา หลบที่นครสวรรค์ และลำน้ำชี เวียงจันทน์ และแม่กลองก็ไปลงในแม่น้ำปิง ทำให้น้ำปิงท่วมบ้านเมืองภาคเหนืออีกด้วย

เหตุการณ์น้ำท่วมนี้เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์มากที่สุด ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลท้องถิ่นที่คนไทยอยู่ในช่วงการเดินทางกลับบ้านเพื่อเยี่ยมญาติและพักผ่อน ทำให้มีผลกระทบที่รุนแรงและความเสียหายเป็นอย่างมาก

น้ำท่วมปี 2554 ได้ส่งผลกระทบให้มีผู้เสียหายจำนวนมาก เสียชีวิต และสูญเสียทรัพย์สินอย่างมากมาย การเดินทางของประชาชนต่างพุ่งลง ร้านค้า โรงงาน และอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ได้รับความเสียหายต่อเนื่อง

เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554 ที่มีความรุนแรง รัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำท่วม รวมถึงเริ่มต้นใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น การใช้สถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ การสร้างเสาวัดระดับน้ำแบบเซ็นเซอร์ เพื่อนำมาใช้ในการคาดการณ์และควบคุมน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมากที่สุด