บรอมีเลน คืออะไร

{{ infobox | title = บรอมีเลน | image = <img src="Pineapple1.JPG" title="Pineapple1.JPG" width="180" alt="Pineapple1.JPG" /> | caption = สับปะรด
หนึ่งในสายพันธุ์ Bromeliaceae | label1 = อุณหถูมิที่มีประสิทธิภาพสูงสุด | data1 = 40-60 °C | label2 = อุณหภูมิที่เหมาะสม | data2 = 50-60 °C | label3 = อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม | data3 = ประมาณ 65 °C | label4 = pH ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด | data4 = 4.0-8.0 | label5 = pH ที่เหมาะสม | data5 = 4.5-5.5 }}

บรอมีเลน () เป็นเอนไซม์ตามธรรมชาติจากพืชที่สามารถพบได้ทุกส่วนของสับปะรดทั้งใบ ลำต้น หรือผล แต่มีสารนี้มากที่สุดที่แกนลำต้น และเหง้า บรอมีเลน เป็นสารที่สามารถย่อยโปรตีนได้เช่น เนื้อ วัว หมู ไก่ ปลา ฯลฯ มีคุณสมบัติคล้ายตัวยาแอสไพริน ซึ่งสามารถลดการจับตัวของเกล็ดเลือดได้โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการรวมตัวกันของเกล็ดเลือด ชักนำการหลั่งไซโทไคน์ที่มีความสามารถชักนำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวกำจัดเซลล์มะเร็งได้1 มีการนำสารบรอมีเลนไปใช้ในทางการแพทย์อื่นๆ2

ประโยชน์ด้านโภชนาการ

บรอมีเลน มีฤทธิ์ช่วยในระบบการย่อยอาหารและช่วยในการสมานแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากมีคุณสมบัติสามารถย่อยโปรตีนให้มีโมเลกุลเล็กลง หรือเมื่อมีอาการแน่นท้องหลังจากกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์มากๆ ให้ดื่มน้ำสับปะรดหรือทานเนื้อสับปะรดหลังอาหารเพื่อช่วยลดอาการแน่นท้องได้3

ประโยชน์ด้านการแพทย์

ใช้บรอมีเลนควบคุมการเจริญเติบโตของเนื้องอก และชิ้นส่วนเนื้อร้าย(มะเร็ง) ใช้ในการช่วยสมานแผล เช่น ลดการอักเสบ แผลจากการผ่าตัด และช่วยให้รอยแผลเป็นดูดีขึ้นได้ ใช้บรอมีเลนในการสลายลิ่มเลือด หรือลดการจับตัวของเกล็ดเลือด และช่วยลดการเกิดโรคที่เกิดจากการอุดตันในเส้นเลือดเช่น หลอดเลือดอุดตัน และโรคหัวใจ 4

ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์เช่น ผสมน้ำสับปะรดในการหมักเนื้อ ผลิตเบียร์ ไวน์ และน้ำผลไม้ ผลิตอาหารสัตว์ รวมถึงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง การทำยาสีฟันและสารซักฟอก อุตสาหกรรมเส้นใย การทำกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตยา ได้แก่ ยาลดการอักเสบบางชนิด และยาช่วยย่อย อีกทั้งในปัจจุบันมีการนำบรอมีเลนไปใช้เป็นอาหารเสริมกันมาก เพราะความเชื่อที่ว่าทำให้มนุษย์สร้างภูมิคุ้มกันโรคและมีสุขภาพแข็งแรง5

ไฟล์:สับปะรดหั่นเป็นชิ้น.jpg|สับปะรดหั่นเป็นชิ้น ไฟล์:เนื้อหมัก.jpeg|เนื้อหมัก

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

  1. 1

  2. 2

หมวดหมู่