บล็อบฟิช คืออะไร

บล็อบฟิช () เป็นปลาในวงศPsychrolutes marcidus1 อาศัยในน้ำลึกนอกชายฝั่งออสเตรเลียแผ่นดินใหญ่และในแทสแมเนีย ซึ่งทำให้มีอีกชื่อหนึ่งว่า "ปลาทะเลน้ำลึก" (deep sea fish)2

บล็อบฟิชสามารถพบเจอได้ในก้นทะเลซึ่งมีความกดอากาศมากกว่าระดับทะเลทั่วไปอย่างมากและปกติจะทำให้ประสิทธิภาพของกระเพาะปลาลดต่ำลง แต่บล็อบฟิชมีหนังเป็นแพวุ้นหุ้มหนาแน่นยิ่งกว่าท้องน้ำ จึงลอยตัวอยู่เหนือพื้นทะเลได้โดยไม่หมดกำลัง เนื่องจากที่อยู่ของฝูงบล็อบฟิชนั้นเข้าถึงยาก น้อยคนจึงได้เห็นปลาเหล่านี้

ที่ผ่านมาบล็อบฟิชติดอวนลากของชาวประมงบ่อยครั้ง ทำให้หลายฝ่ายจึงกังวลกันว่า อวนลากกำลังคุกคามบล็อบฟิชที่ทะเลในออสเตรเลีย และทำให้จำนวนประชากรบล็อบฟิชลดลง เนื่องจากอวนลากทำให้บล็อบฟิชตาย หรืออาจจะช็อกระหว่างที่อวนกำลังลากมัน ทั้งนี้ ออสเตรเลียอาจเป็นบ้านหลังเดียวของบล็อบฟิชในเวลานี้3

เมื่อบล็อบฟิชขึ้นมาจากน้ำไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ร่างกายมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบล็อบฟิชอาศัยอยู่ในทะเลลึกพอ บล็อบฟิชขึ้นมาจากน้ำความแรงดันอากาศไม่เหมือนในน้ำทำให้ร่างกายของมันเปลี่ยนแปลงไป

ในนิยายเรื่อง นิวเวิลด์มังคีส์อินเดอะมังคีส์แลร์ (New World Monkeys in the Monkey's Lair) ของอาร์เธอร์ เพทรา (Arthur Petra) มีตัวละครชื่อ "วิกเตอร์ หยาง" (Victor Yang) ได้รับการพรรณนาว่าเหมือน "บล็อบฟิชรูปทราม" (ugly looking blobfish)

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

  1. Psychrolutes marcidus Collected 24 May 2006

  2. Blobfish Collected 24 May 2006

  3. So you think you've had a bad day? Spare a thought for the world's most miserable-looking fish, which is now in danger of being wiped out Collected 25 January 2010

หมวดหมู่