บอราบอรา คืออะไร

| ethnic_groups = | additional_info = }} เกาะบอราบอรา|250px|thumb|right บอราบอรา (, );1 บอรา-บอรา (, )2 หรือ ปอราปอรา () เป็นเกาะแห่งหนึ่งของหมู่เกาะโซไซเอตีในเฟรนช์พอลินีเชีย ดินแดนโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ลักษณะเป็นเกาะที่ปกคลุมไปด้วยป่าเขตร้อน มีซากภูเขาไฟหลายลูก พื้นทะเลนิ่งเพราะมีเทือกปะการังล้อมรอบเกาะ และมีหาดทรายที่สวยงาม ภาษาที่ใช้กันบนเกาะคือภาษาตาฮีตีและภาษาฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีประชากรมาท่องเที่ยวสูง ทำให้ชนพื้นเมืองเริ่มพูดภาษาอังกฤษได3

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

  1. CollinsDictionary.com

  2. Warnant, Léon. Dictionnaire de la prononciation française dans sa norme actuelle. Paris-Gembloux: Duculot, 1987, p. 722.

หมวดหมู่