ประเทศไทยใน พ.ศ. 2530 คืออะไร

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) ในประเทศไทย เป็นปีที่ 206 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 42 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้นำ

เหตุการณ์

แหล่งข้อมูลอื่น

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

หมวดหมู่