ปี 60 คืออะไร

ไม่สามารถให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ "ปี 60" ได้ เนื่องจากไม่ได้ระบุเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ปี 60 ที่สำคัญในไทยหรือต่างประเทศ หรือเรื่องอื่น ๆ ดังนั้น กรุณาระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปี 60 เพื่อให้สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำได้มากยิ่งขึ้น