พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 คืออะไร

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 21 () การฉลองมีขึ้นในปี ค.ศ. 2022 ในประเทศเครือจักรภพ เพื่อฉลองการครองราชย์ครบ 70 ปี ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งขึ้นครองราชย์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 195223 แผนการฉลองเปิดเผยอย่างเป็นทางการโดยสำนักพระราชวังในวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 20224

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

หมวดหมู่