พ.ศ. 2480 คืออะไร

พุทธศักราช 2480 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1937

ผู้นำ

เหตุการณ์

วันเกิด

วันตาย

รางวัล

รางวัลโนเบล

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่