พ.ศ. 2501 คืออะไร

พุทธศักราช 2501 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1958 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพุธ ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีจอ สัมฤทธิศก จุลศักราช 1320 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

ไม่ทราบวัน

วันเกิด

มกราคม

[thumb|120px|เอลเลน ดีเจนเนอเรส](ไฟล์:Ellen_DeGeneres-2009.jpg "wikilink")

กุมภาพันธ์

[thumb|120px|เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์](ไฟล์:Naowarat_Yuktanan.jpg "wikilink")

มีนาคม

[thumb|120px|เจ้าชายอาลแบร์ที่ 2](ไฟล์:Prince_Albert_II_2016.jpg "wikilink")

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

[thumb|120px|วิชัย ศรีวัฒนประภา](ไฟล์:Vichai_Raksriaksorn.jpg "wikilink") [thumb|120px|พรินซ์](ไฟล์:Prince_at_Coachella_001.jpg "wikilink")

กรกฎาคม

สิงหาคม

[thumb|120px|มาดอนน่า](ไฟล์:Madonna_Rebel_Heart_Tour_2015_-Amsterdam_2(23823323680).jpg "wikilink") [thumb|120px|ไมเคิล แจ๊คสัน](ไฟล์:Michael_Jackson_in_1988.jpg "wikilink")

กันยายน

ตุลาคม

[thumb|120px|วิกโก มอร์เทนเซน](ไฟล์:Viggo_Mortensen_Cannes_2016.jpg "wikilink")

พฤศจิกายน

ธันวาคม

[thumb|120px|ธงไชย แมคอินไตย์](ไฟล์:Bird_In_Concert2.jpg "wikilink")

ไม่ทราบวันที่

[thumb|120px|อับดี ฟาราห์ ชิรดูน](ไฟล์:Abdifarshird1.jpg "wikilink")

วันถึงแก่กรรม

[thumb|120px|สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12](ไฟล์:Pius_XII_with_stole.png "wikilink")

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ

[thumb|120px|ชาร์ล เดอ โกล](ไฟล์:De_Gaulle-OWI.jpg "wikilink")

รางวัลโนเบล

บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่