พ.ศ. 2512 คืออะไร

พุทธศักราช 2512 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1969 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพุธตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีระกา เอกศก จุลศักราช 1331 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

thumb|ยานอะพอลโล 11 ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์

สิงหาคม

กันยายน

พฤศจิกายน

เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

thumb|210px|จินตหรา พูนลาภ ใน พ.ศ. 2550

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ไม่ทราบวัน

วันถึงแก่กรรม

บันเทิงคดีที่อ้างอิงถึงปีนี้

ปีนี้ในบันเทิงคดี

รางวัล

รางวัลโนเบล

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่