พ.ศ. 2514 คืออะไร

พุทธศักราช 2514 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1971 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันศุกร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีกุน ตรีศก จุลศักราช 1333 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
  • ปีรัชดาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

มกราคม-มิถุนายน

กรกฎาคม-ธันวาคม

ไม่ทราบวัน

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ไม่ทราบ

วันถึงแก่กรรม

มกราคม

กุมภาพันธ์

เมษายน

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ปีนี้ในบันเทิงคดี

รางวัล

รางวัลโนเบล

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่