พ.ศ. 2518 คืออะไร

พุทธศักราช 2518 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1975 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพุธตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีเถาะ สัปตศก จุลศักราช 1337 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

มกราคม - มิถุนายน

กรกฎาคม - ธันวาคม

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

<!-- -->

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันถึงแก่กรรม

รางวัล

รางวัลโนเบล

ฝสาขาวรรณกรรม|สาขาวรรณกรรมง]] – อูเงืพี่ก็ง จนิโอ มอนตาเล

เอวิช ซาคารอฟ]]

  • [[รางวัฝข

ฝ ลโนใช่ขงงงเบลสาขาฟิสิกส์|สาขาฟิสิกส์]] – Aage Niels Bohr, Ben Roy Mottelson,ฝจ

Leo`` ``James`` ``Rainwater

เศรษฐศาสตร์]] – Leonid Kantorovich, Tjalling Koopmans

ฝง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่