พ.ศ. 2520 คืออะไร

พุทธศักราช 2520 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1977 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันเสาร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีมะเส็ง นพศก จุลศักราช 1339 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
<!-- -->
  • 98 ปีชาตกาลอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

วันเกิด

มกราคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันถึงแก่กรรม

รางวัล

รางวัลโนเบล

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่