พ.ศ. 2527 คืออะไร

พุทธศักราช 2527 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1984 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีชวด ฉศก จุลศักราช 1346 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ไม่ทราบวัน

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันถึงแก่กรรม

[thumb|150px|สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี](ไฟล์:HM_Queen_Rambhai.jpg "wikilink")

กุมภาพันธ์

มีนาคม

พฤษภาคม

กรกฎาคม

สิงหาคม

ตุลาคม

ธันวาคม

รางวัล

รางวัลโนเบล

right|152x152px

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

หมวดหมู่