พ.ศ. 2529 คืออะไร

พุทธศักราช 2529 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1986 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพุธตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีขาล อัฐศก จุลศักราช 1348 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

วันเกิด

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่ บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2529

<!-- -->

วันถึงแก่กรรม

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่ บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2529

บันเทิงคดีที่อ้างอิงถึงปีนี้

การ์ตูน

ละครโทรทัศน์

รางวัล

รางวัลโนเบล

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่