พ.ศ. 2530 คืออะไร

พุทธศักราช 2530 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1987 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดีตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีเถาะ นพศก จุลศักราช 1349 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

thumb|120px|ลิโอเนล เมสซิ

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

วันถึงแก่กรรม

[thumb|120px|เจอรัลดีน เพจ](ไฟล์:Geraldine_Page_1956_press_photo.jpg "wikilink")

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ

[thumb|120px|มิคาอิล กอร์บาชอฟ](ไฟล์:Gorbachev_(cropped).png "wikilink") [thumb|120px|เจริญใจ สุนทรวาทิน](ไฟล์:เจริญใจ_สุนทรวาทิน_ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์.jpg "wikilink")

รางวัลโนเบล

บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่