พ.ศ. 2531 คืออะไร

พุทธศักราช 2531 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1988 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันศุกร์ (ลิงก์ไปยังปฏิทิน) ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

<!-- -->

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ไม่ทราบวัน

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันถึงแก่กรรม

[thumb|107x107px|ริชาร์ด ไฟน์แมน](ไฟล์:Richard_feynman_-_fermilab1.jpg "wikilink") [thumb|140x140px|จูดิธ บาร์ซี](ไฟล์:Judith_Barsi.jpg "wikilink") [thumb|125x125px|ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์](ไฟล์:Thawal_Thamrong_Navaswadhi.jpg "wikilink")

บันเทิงคดีที่อ้างอิงถึงปีนี้

ละครโทรทัศน์

รางวัล

รางวัลโนเบล

ดูเพิ่ม

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่