พ.ศ. 2533 คืออะไร

พุทธศักราช 2533 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1990 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันจันทร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีมะเมีย โทศก จุลศักราช 1352 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

มกราคม-มิถุนายน

กรกฎาคม-สิงหาคม

กันยายน-ธันวาคม

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันถึงแก่กรรม

[thumb|124x124px|เอวา การ์ดเนอร์](ไฟล์:Studio_publicity_Ava_Gardner.jpg "wikilink") [thumb|136x136px|เลฟ ยาชิน](ไฟล์:Lev_Yashin.jpg "wikilink") [thumb|133x133px|เกรทา การ์โบ](ไฟล์:Garbo_in_Inspiration.jpg "wikilink") [thumb|155x155px|ฮุซเซน อนน์](ไฟล์:Tun_Hussein_Onn_(MY_3rd_PM).jpg "wikilink") [thumb|133x133px|ยุน โบ-ซ็อน](ไฟล์:Yun_Bo-seon.jpg "wikilink") [thumb|136x136px|ตุนกู อับดุล ระฮ์มัน](ไฟล์:Tunku_abd_rahman.jpg "wikilink")

รางวัล

รางวัลโนเบล

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่