พ.ศ. 2542 คืออะไร

พุทธศักราช 2542 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1999 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันศุกร์ ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีเถาะ เอกศก จุลศักราช 1361 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
  • ปีสากลแห่งผู้สูงอายุ

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

มกราคม-มิถุนายน

กรกฎาคม-ธันวาคม

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

นักแสดงชาวไทย

มีนาคม

เมษายน

  • 9 เมษายน - ลิลนาสเอ็กซ์ แร็ปเปอร์ นักร้อง และนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน
  • 23 เมษายน - มณิภา รู้ปัญญา ไอดอลชาวไทย

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

  • 26 ตุลาคม - พิชญาภา นาถา ไอดอลชาวไทย
  • 28 ตุลาคม - กวิสรา สิงห์ปลอด ไอดอลชาวไทย

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันถึงแก่กรรม

รางวัลโนเบล

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่