รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2527 คืออะไร

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2527

เรื่องบทประพันธ์ผู้สร้างผู้กำกับนักแสดงฉายวันที่
1 นรกโลกันตร์ (2527)ผู้กำกับ: สุขุม เมธาวนิชนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ระพีพรรณ กรสกุล, พยัคฆ์ รามวาทิน, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ยอด สีโพธิ์, เปี้ยก ปัตตานี
10 คงกระพัน (2527)ผู้กำกับ: วัชระนำแสดงโดย: ทวนธน คำมีศรี, สินจัย หงษ์ไทย, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ลักษณ์ อภิชาติ, ส.อาสนจินดา
100 เสน่หา (2527)นำแสดงโดย: สิริยา นฤนาท, สรพงศ์ ชาตรี, วีรยุทธ รสโอชา, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์
11 ยอดมนุษย์พบหนุมาน (2527)ผู้กำกับ: สมโพธิ แสงเดือนฉาย
7 ทโมน (2527)ผู้กำกับ: ชลัท ศิวรักษ์นำแสดงโดย: ยอด นครนายก, ดี๋ ดอกมะดัน, เทพ เทียนชัย, นันทิดา แก้วบัวสาย, เด๋อ ดอกสะเดา, ดอน จมูกบาน
กองพันทหารเกณฑ์ (2527)ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่นนำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, เด๋อ ดอกสะเดา, โน้ต เชิญยิ้ม, จ๋อ ดอกจิก, ชลิตา เสาวดี, ล้อต๊อก
ขอแค่คิดถึง (2527)บทประพันธ์: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัยผู้สร้าง: พี.ดี.โปรโมชั่นผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัยนำแสดงโดย: สุชาติ ชวางกูร, ใหม่ สิริวิมล, ธงไชย แมคอินไตย์, รานี กรีนเบิร์กฉายวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2527
ขอโทษที ที่รัก (2527)ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์นำแสดงโดย: สุรชัย สมบัติเจริญ, นันทิดา แก้วบัวสาย, พุ่มพวง ดวงจันทร์, โกวิท วัฒนกุล, ดี๋ ดอกมะดัน, พรพรรณ เกษมมัสสุ
ขาวผ่องเจ้าสังเวียน (2527)ผู้กำกับ: พินิจ วงษ์ศิรินำแสดงโดย: ทวี อัมพรมหา (ขาวผ่อง สิทธิชูชัย), ล้อต๊อก, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ข้าจะอยู่ค้ำฟ้า (2527)ผู้สร้าง: ชุติพรภาพยนตร์ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูรนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สมบัติ เมทะนี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, อลิศ คริสตัน, อัญชลี ไชยศิริ, สีเทา
ข้ามากับพระ (2527)ผู้สร้าง: โคลีเซี่ยมโปรดักชั่นนำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ดามพ์ ดัสกร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, โน้ต เชิญยิ้ม, พันนา ฤทธิไกร, ชาลี อินทรวิจิตร, มานพ อัศวเทพ, ฤทธิ์ ลือชา, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, ดู๋ ดอกกระโดน, ท้วม ทรนงฉายวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2527
คนขวางโลก (2527)ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่นผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณนำแสดงโดย: วัชระ สิทธิกูล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, กิติยา โลหะพรรณ, เมตตา รุ่งรัตน์, จุติพร อรุณรัตน์, กำธร สุวรรณปิยะศิริฉายวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2527
ครูชายแดน (2527)ผู้กำกับ: ยุทธศิลป์ พูลสำรวจนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ดู๋ ดอกกระโดน, สุชาติ ( ครูชายแดน ), อุดม ( ครูชายแดน ), แสงเดือน ดารา
ครูปิยะ (2527)ผู้กำกับ: ยอดมาลานำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ทวนธน คำมีศรี, แสงเดือน ดารา, ไกรลาศ เกรียงไกร, ศศิธร ปิยะกาญจน์, สกรรฐ์
ครูเสือ (2527)บทประพันธ์: พลกูล อังกินันทน์ผู้สร้าง: อัครเศรณีโปรดักชั่นผู้กำกับ: ชรินทร์ ทองสิงห์นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ด.ช.ขุนพล ฉ่ำเย็นอุรา, การันต์ กิตติราช, เด๋อ ดอกสะเดา
คาดเชือก (2527)ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกลนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
คุณนาย ป.4 (2527)ผู้กำกับ: เพิ่ม หงสกุลนำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, พุ่มพวง ดวงจันทร์, นิภาพร นงนุช, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, พรพรรณ เกษมมัสสุ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
โคตรคนจริง (2527)บทประพันธ์: ก้องหล้า สุรไกรผู้สร้าง: สุรศักดิ์ภาพยนตร์ผู้กำกับ: แสน สุรศักดิ์นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, สมบัติ เมทะนี
ค้างคาวทอง (2527)บทประพันธ์: เครือวัลย์ผู้สร้าง: ซุปเปอร์สตาร์โปรดักชั่นผู้กำกับ: น้ำมนต์นำแสดงโดย: ธนิต พงษ์มนูญ, โอมาร์ (ค้างคาวทอง), วัลลภ นพสมบูรณ์, สมศักดิ์ (ค้างคาวทอง), ขวัญใจ (ค้างคาวทอง), สรัญญา (ค้างคาวทอง), สมศักดิ์ ชัยสงครามฉายวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
จงอางผงาด (2527)ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทินนำแสดงโดย: พุ่มพวง ดวงจันทร์, ทูน หิรัญทรัพย์, เด๋อ ดอกสะเดา, พยัคฆ์ รามวาทิน
จ่าบ้านนอก (2527)บทประพันธ์: ประกอบ ไชยพิพัฒน์ผู้สร้าง: เบญจรัตน์โปรดักชั่นผู้กำกับ: จรินทร์ พรหมรังสี, ชาลี แย้มสมพงษ์นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทูน หิรัญทรัพย์, ชลีพร มณฑา, พยัคฆ์ รามวาทิน, ฤทธิ์ ลือชา, อรประภา วงศาโรจน์
ชี (2527)ผู้สร้าง: อังคารฟิล์มผู้กำกับ: อนันต์ นนทชัยนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, พุ่มพวง ดวงจันทร์, กรุง ศรีวิไล, ดามพ์ ดัสกร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ชุมแพ ภาค2 (2527)นำแสดงโดย: ไชยยัณห์ สรไกร, อภิรดี ภวภูตานนท์, นาท ภูวนัย, รณ ฤทธิชัย, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ
ช่างร้ายเหลือ (2527)ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตรนำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, สินจัย หงษ์ไทย, ปรัชญา อัครพล, กิตติ ดัสกร, มาลี เวชประเสริฐ, ด.ช.จิรยุษ สังวริบุตร
ซากุระ (2527)ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตรนำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, โจ เสมอใจ, กรุง ศรีวิไล, นพพล โกมารชุน, เด่น ดอกประดู่
ซีอุยมนุษย์กินคน (2527)
ด.ช.บุญนำ (2527)ผู้กำกับ: ยอดมาลานำแสดงโดย: ด.ช.บุญนำ ศรีรุ้ง, ด.ช.รักชาติ ทรัพย์มูล, พัชนี บุนนาถ
ดอกรักบานหลังฝน (2527)บทประพันธ์: อรุณรุ่งผู้สร้าง: โคลีเซียมโปรดักชั่นผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวทีนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ชลิตา เสาวดี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ปาหนัน ณ พัทลุง, ธิติมา สังขพิทักษ์, ฤทธิ์ ลือชา
ดับเจ้าพ่อ (2527)นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, อภิรดี ภวภูตานนท์, กรุง ศรีวิไล, ธิติมา สังขพิทักษ์, นาท ภูวนัย
ดาวประดับบ่า (2527)ผู้กำกับ: ดุลย์ พิจิตรนำแสดงโดย: อรรถพล เรืองจินดา, ไปรมา รัชตะ, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, สมควร กระจ่างศาสตร์, มารศรี ณ บางช้าง
เดชผีดิบ (2527)ผู้กำกับ: กายทิพย์นำแสดงโดย: วิทย์ นิมิตรดี, ล้อต๊อก, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ยอด นครนายก
เด็กปั๊ม (2527)ผู้กำกับ: ดุลย์ พิจิตร, มนู วรรณายกนำแสดงโดย: อรรถพล เรืองจินดา, ไปรมา รัชตะ, ชลิดา เสาวดี, ล้อต๊อก, เศรษฐา ศิระฉายา
ตีแสกหน้า (2527)ผู้กำกับ: พันธ์75นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, นาท ภูวนัย, โกวิท วัฒนกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์
แตนป่าแตก (2527)นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, พิศมัย วิไลศักดิ์, โกวิท วัฒนกุล, มานพ อัศวเทพ, ดี๋ ดอกมะดัน
ถนนนี้ของบัวไร (2527)ผู้กำกับ: ยอดมาลานำแสดงโดย: พัชนี บุนนาถ
ถล่มเจ้าพ่อ (2527)ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุตนำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ทวนธน คำมีศรี, อุเทน บุญยงค์, เศรษฐา ศิระฉายา
ถามหาความรัก (2527)ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์นำแสดงโดย: กิตติคุณ เชียรสงค์, สุนิตย์ นภาศรี, อัญชลี จงคดีกิจ, สีดา สุทธิรักษ์
ท ทหารอดทน (2527)ผู้กำกับ: ศุภักษรนำแสดงโดย: จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, ดี๋ ดอกมะดัน
ทหารเกณฑ์ผลัด 2 ( เจ้าเก่า ) (2527)นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, ชาตรี ธนพงศ์, ภาวนา วชิรานนท์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ชูศรี มีสมมนต์, ท้วม ทรนง
ทหารเกณฑ์เจอผี (2527)ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดีนำแสดงโดย: ล้อต๊อก, ยอดรัก สลักใจ, พรพรรณ เกษมมัสสุ, ฤทธิ์ ลือชา, ท้วม ทรนง, โน้ต เชิญยิ้ม, พิภพ ภู่ภิญโญ
ทุ่งผาแดง (2527)ผู้กำกับ: วิสันต์ สันติสุชานำแสดงโดย: ไชยันต์ สรไกร, นฤมล มงคลทอง, อนันต์ สัมมาทรัพย์, เมือง อพอลโล
น.ส. ลูกหว้า (2527)บทประพันธ์: ธนาชัย ชิโนทัย, นิตย์ โลหิตคุปต์ผู้สร้าง: แววโปรดักชั่นผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนีนำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เดชดวง อนุศาสนนันท์
นักรบประจัญบาน (2527)ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, กรุง ศรีวิไล, ดามพ์ ดัสกร, พิศมัย วิไลศักดิ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นักร้องนักเลง (2527)ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์นำแสดงโดย: สายัณห์ สัญญา, พุ่มพวง ดวงจันทร์, นันทิดา แก้วบัวสาย, ทวนธน คำมีศรี, พยัคฆ์ รามวาทิน, วิทยา สุขดำรง, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง และลูกวงดนตรีสายัณห์ สัญญาฉายวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2527
นักเพลงผู้ยิ่งใหญ่ (2527)ผู้กำกับ: กรุง ศรีวิไลนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ไชยา สุริยัน, กรุง ศรีวิไล, นันทิดา แก้วบัวสาย, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เกษศริน พูนลาภ, สายัณห์ สัญญา, ดอน สอนระเบียบ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, สีเทา
นางสาวกะทิสด (2527)ผู้กำกับ: ยอดมาลานำแสดงโดย: พุ่มพวง ดวงจันทร์, ทูน หิรัญทรัพย์, ทวนธน คำมีศรี, สมชาติ ประชาไท, ไกรลาศ เกรียงไกร, สกรรฐ์ รามบุตรฉายวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2527
น้ำพุ (2527)บทประพันธ์: สุวรรณี สุคนธาผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่นผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิทนำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, อำพล ลำพูน, วรรษมน วัฒโรดม, เรวัติ พุทธินันทน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุรศักดิ์ วงษ์ไทยฉายวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2527
บ้านสาวโสด (2527)ผู้กำกับ: ดริน ดารากรนำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, ทูน หิรัญทรัพย์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, ดี๋ ดอกมะดัน, บู๊ วิบูลย์นันท์, โกร่ง กางเกงแดง
บ้านสีดอกรัก (2527)ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาครนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ธงไชย แมคอินไตย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, สุเชาว์ พงษ์วิไลฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2527
ป.ล. ผมรักคุณ (2527)ผู้กำกับ: คิด สุวรรณศรนำแสดงโดย: อรพรรณ พานทอง, ลิขิต เอกมงคล, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, บู๊ วิบูลย์นันท์, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ปืนประกาศิต (2527)บทประพันธ์: สยุมภู ทศพลผู้สร้าง: CAN โปรดักชั่นผู้กำกับ: ชายน้อย รุจิโรจน์นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ไชยา สุริยัน, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, วิทยา สุขดำรงค์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ชาญ มีศรีฉายวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2527
ป่าเดือด (2527)ผู้กำกับ: ไพโรจน์ ช่างแก้วนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, ทวนธน คำมีศรี, โกวิท วัฒนกุล, ปรัชญา อัครพล, มานพ อัศวเทพ, โน้ต เชิญยิ้ม
ผีเอ๊าะ เอ๊าะ (2527)ผู้กำกับ: นฤชา เพ่งผลนำแสดงโดย: อลิษา มิลเลอร์, ล้อต๊อก, โน้ต เชิญยิ้ม, ยอด นครนายก, อัญชลี ไชยศิริ, พอเจตน์ แก่นเพชร
ผู้ใหญ่สิงห์กำนันเสือ (2527)ผู้กำกับ: พงษ์ ทศพร, อารีย์ ศรทองนำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทูน หิรัญทรัพย์, สินจัย หงษ์ไทย, มยุรา ธนะบุตร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ฤทธิ์ ลือชา
ผ่าโลกันต์ (2527)
ผ่าโลง (2527)ผู้กำกับ: น้ำมนต์นำแสดงโดย: ธนิต พงษ์มนูญ, วัลลภ นพสมบูรณ์, สุดารัตน์ อัศวเมฆินทร์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
พรหมสี่หน้า (2527)บทประพันธ์: อังคาร กฤษณะผู้สร้าง: บัวหลวงภาพยนตร์ผู้กำกับ: สุรพล กรสวัสดิ์นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, นาท ภูวนัย, ทวนธน คำมีศรี, โกวิท วัฒนกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
พูดด้วยปืน (2527)ผู้กำกับ: พนม นพพรนำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ไชยา สุริยัน, อภิรดี ภวภูตานนท์, ลักษณ์ อภิชาติ, ปรัชญา อัครพล, พัชรี ชวโรจน์
เพชรตัดเพชร (2527)บทประพันธ์: เศก ดุสิตผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่นผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดานำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, โกวิท วัฒนกุล, อโนเชาว์ ยอดบุตร, ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิยะดา อุมารินทร์ฉายวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2527
เพชรภูเรือ (2527)บทประพันธ์: ศักดิ์ สุริยาผู้สร้าง: ชุติพรภาพยนตร์ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูรนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, พรพรรณ เกษมมัสสุ, มานพ อัศวเทพ, วิยะดา อุมารินทร์, สีเทาฉายวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2527
แพแตก (2527)ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสูตนำแสดงโดย: สายัณห์ สัญญา, นันทิดา แก้วบัวสาย, ทวนธน คำมีศรี, เบญจวรรณ ภูษณะพงษ์, ศราวุธ เก่งทุกทาง, พิศมัย วิไลศักดิ์, พอเจตน์ แก่นเพชร, โกร่ง กางเกงแดง, นภาพร หงสกุล
เพลิงพิศวาส (2527)ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์มผู้กำกับ: หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุลนำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ลิขิต เอกมงคล, วันทิพย์ ภวภูตานนท์, ไชยา สุริยันฉายวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
ฟ้าบันดาล (2527)ผู้กำกับ: ไผ่สีทองนำแสดงโดย: สายัณห์ สัญญา, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ชลิต เฟื่องอารมย์, ดวงตา ตุงคะมณี, อัญชลี ไชยศิริ, ตรีนุช ทิมเจริญ, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ด.ญ.ตุ๊กติ๊ก จินดานุช
ไฟชีวิต (2527)ผู้กำกับ: อารีย์ ทองน้อยนำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, การันต์ กิตติราช, สินจัย หงษ์ไทย, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชินดิษฐ์ บุนนาค
ไฟรักผ่านรก (2527)ผู้กำกับ: เทอด ทรนงนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, มิส.แคร์รอลลายน์
มนต์รักกระเป๋ารถ (2527)ผู้กำกับ: ชาลี แย้มสมพงษ์นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เกศริน พูนลาภ, ปัทมา ปานทอง, ไกรลาศ เกรียงไกร
มนต์รักนักเพลง (2527)ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, พุ่มพวง ดวงจันทร์, โชคชัย โชคอนันต์, ไกรสร แสงอนันต์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สมภพ เบญจาธิกุล
มังกรลายไทย (2527)ผู้กำกับ: แสนยากรนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สินจัย หงษ์ไทย, พิศมัย วิไลศักดิ์, ล้อต๊อก, ลักษณ์ อภิชาติ, เด๋อ ดอกสะเดา
มือปราบหนวดเหล็ก (2527)ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุตนำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร
มือเหนือเมฆ (2527)ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกลนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ศิรินันท์ โรจนธรรม, รณ ฤทธิชัย, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, โกวิท วัฒนกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
แม่มะนาวหวาน (2527)ผู้สร้าง: รัศมีภาพยนตร์นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทูน หิรัญทรัพย์, ปิยะมาศ โมนยะกุล
แม่สาวสุพรรณ (2527)ผู้กำกับ: แสนยากรนำแสดงโดย: อภิรดี ภวภูตานนท์, พลพงศ์ พูนวัชร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บู๊ วิบูลย์นันท์, รอง เค้ามูลคดี, เด๋อ ดอกสะเดา, โน้ต เชิญยิ้ม
ไม้เรียวหัก (2527)ผู้กำกับ: สุนทร เสถียรศรีนำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สินจัย หงษ์ไทย, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, พยัคฆ์ รามวาทิน, เอกลักษณ์ ยลระบิล, แวววลี
ยอดนักเลง (2527)นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, กรุง ศรีวิไล, ไชยยัณห์, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, นันทิดา แก้วบัวสาย
ยันต์สู้ปืน (2527)บทประพันธ์: ต๊ะ ท่าอิฐผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่นผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตรนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ธิติมา สังขพิทักษ์, อัญชลี ไชยศิริ, มานพ อัศวเทพ, เกชา เปลี่ยนวิถี, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ยันต์สู้ผี (2527)ผู้กำกับ: น้ำมนต์นำแสดงโดย: ธนิต พงษ์มนูญ, วัลลภ นพสมบูรณ์, สุดารัตน์ อัศวเมฆินทร์, รพีพรรณ จันทรา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ยุทธการกระดูกอ่อน (2527)ผู้กำกับ: อ.อ่ำเสงี่ยมนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มนตรี เจนอักษร, สมจินต์ ธรรมฑัต, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
รักของปรัศนีย์ (2527)ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัตนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, มาเรีย เดล คาร์เมน, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ดวงตา ตุงคะมณี, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เด๋อ ดอกสะเดา
รักคือฝันไป (2527)ผู้สร้าง: แอปเปิ้ลพิคเจอร์ โปรดักชั่นผู้กำกับ: เผด็จ ภักดีวิจิตรนำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงตา ตุงคะมณี
รักต้องโกย (2527)ผู้กำกับ: รอง เค้ามูลคดี, สุประวัติ ปัทมสูตรนำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, ล้อต๊อก, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ปทุมวดี โสภาพรรณ
รักที่ต้องรอ (2527)ผู้กำกับ: สามารถ สังเวียนนำแสดงโดย: จักรี จันทร์กล่ำ, กิติยา โลหะพรรณ, ด.ญ.วรารัตน์ จันทร์กล่ำ, ส.อาสนจินดา, ดี๋ ดอกมะดัน
รักที่ถูกลืม (2527)ผู้กำกับ: สายัณห์ จันทรวิบูลย์นำแสดงโดย: จักรี จันทร์กล่ำ, กิติยา โลหะพรรณ, จิรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, นิภาพร นงนุช
รักนี้เราจอง (2527)ผู้สร้าง: พี.ดี.โปรโมชั่นผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัยนำแสดงโดย: เบน อิศรางกูร ณ อยุธยา, ใหม่ สิริวิมลฉายวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2527
รักสุดหัวใจ (2527)ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์มผู้กำกับ: พันคำนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, ไกรสร แสงอนันต์, จารุณี สุขสวัสดิ์, อรัญญา นามวงศ์, ภัทรา ทิวานนท์, ปาหนัน ณ พัทลุง, เศรษฐา ศิระฉายา
รัศมีแข (2527)ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวทีนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ธนวรรณ เพชรประกอบ, ปรัชญา อัครพล, อำภา ภูษิต, ธิติมา สังขพิทักษ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วัชรา สังข์สุวรรณ
แรงอธิษฐาน (2527)ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพนำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, เอกลักษณ์ ยลบินทร์, ปัทมา ปานทอง, ปาหนัน ณ พัทลุง
ลวดหนาม (2527)ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี, จารึก สงวนพงษ์นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ไชยา สุริยัน, ปาหนัน ณ พัทลุง, โกวิท วัฒนกุล, ชลิต เฟื่องอารมณ์
ลูกสาวคนใหม่ (2527)ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตรนำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, อาภาพร กรทิพย์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ไกรสร แสงอนันต์, สุริยา ชินพันธุ์, เศรษฐา ศิระฉายา
ลูกหนี้ทีเด็ด (2527)ผู้กำกับ: ประ���ูร วงษ์ชื่นนำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, ล้อต๊อก, โน้ต เชิญยิ้ม, เด๋อ ดอกสะเดา, จิตต์โสภิณ ลิมปิสวัสดิ์
ลูกเขยคนเฮง (2527)ผู้กำกับ: ดุลย์ พิจิตรนำแสดงโดย: อรรถพล เรืองจินดา, ไปรมา รัชตะ, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, สมควร กระจ่างศาสตร์, สีเทา
ลูกทุ่งพเนจร (2527)ผู้กำกับ: จรินทร์ พรหมรังสีนำแสดงโดย: สายัณห์ สัญญา, จารุณี สุขสวัสดิ์, ไกร ครรชิต, ยมนา ชาตรี, เกษริน พูลลาภ, วัชรา สังข์สุวรรณ, วิทยา สุขดำรง, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
เลดี้ฝรั่งดอง (2527)ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์มผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสนนำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, อรัญญา นามวงศ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, ภัทรา ทิวานนท์, อำภา ภูษิต, เศรษฐา ศิระฉายา
แล้วเราก็รักกัน (2527)ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัยนำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, พีท ทองเจือ, รานี กรีนเบิร์ก, เศรษฐา ศิระฉายา
ล็อตเตอรี่ (2527)ผู้กำกับ: สมถวิล สุวรรณกูฏนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, กิตติ ดัสกร, ต่อลาภ กำพุศิริ
วันนั้นคงมาถึง (2527) ชื่ออื่น... ฤๅสักแต่ว่าเป็นนารีบทประพันธ์: ศรีฟ้า ลดาวัลย์ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่นผู้กำกับ: ชนะ คราประยูรนำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นพพล โกมารชุน, พรพรรณ เกษมมัสสุฉายวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2527
วัยระเริง (2527)ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, วรรษมน วัฒวโรดม, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, สุริวิภา กุลตังวัฒนา
วัยแสบ (2527)ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที, สเปค มีแสงเงินนำแสดงโดย: อังกูร สกุลพรหม, เจน อิศรเสนา, จุติมา บุญญาภรณ์, สาลินี ภักดีผล, ณัฐกานต์ อัศวนี, เมตต์ เหลี่ยมจินดา
ศึกกุมภกรรณ (2527)บทพระราชนิพนธ์: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้สร้าง: ไชโยภาพยนตร์ผู้กำกับ: เนรมิต, เสรี หวังในธรรมฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
สยามสแควร์ (2527)ผู้กำกับ: ศุภักษรนำแสดงโดย: อนุสรา จันทรังษี, วงศกร รัศมิทัต, สุริวิภา กุลตังค์วัฒนา, วิทยา ศุภพรโอภาส, อรรถพล ประเสริฐยิ่ง
สวนทางปืน (2527)ผู้กำกับ: พินิจ วงษ์ศิรินำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, กรุง ศรีวิไล, เกศริน พูนลาภ, ทวนธน คำมีศรี, วิยะดา อุมารินทร์
สวัสดีคุณนาย (2527)ผู้สร้าง: สยามสตาร์โปรดักชั่นผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลยนำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี, ดี๋ ดอกมะดัน, วิยะดา อุมารินทร์, สุทธิจิต วีระกำแหง, สมควร กระจ่างศาสตร์
สัจจะมหาโจร (2527)ผู้สร้าง: มีคุณสุตภาพยนตร์ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุตนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, สินจัย หงษ์ไทย, พอเจตน์ แก่นเพชร, นพพล โกมารชุน, เศรษฐา ศิระฉายา
สารวัตรต๊อก (2527)ผู้สร้าง: อดุลย์โปรดักชั่นผู้กำกับ: ดุลย์ พิจิตรนำแสดงโดย: ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, เทพ โพธิ์งาม, ดี๋ ดอกมะดัน, ดอน จมูกบาน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สีเทาฉายวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2527
สาลิกาลิ้นทอง (2527)บทประพันธ์: ปราศรัย กีรกะจินดาผู้สร้าง: รุ่งรัศมีภาพยนตร์ผู้กำกับ: ประวิทย์ ชุ่มฤทธิ์นำแสดงโดย: ยอดรัก สลักใจ, อภิรดี ภวภูตานนท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ปรัชญา อัครพล, มาลี เวชประเสริฐฉายวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2527
สาวดินระเบิด (2527)นำแสดงโดย: เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, โน้ต เชิญยิ้ม, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ไกร ครรชิต, พัชนี บุนนาถ
สาวนาสั่งแฟน (2527)ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิชนำแสดงโดย: ยอดรัก สลักใจ, พุ่มพวง ดวงจันทร์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, ส.อาสนจินดา, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
สาวน้อยร้อยรัก (2527)ผู้กำกับ: พินิจ วงษ์ศิรินำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, พรพรรณ เกษมมัสสุ, ทูน หิรัญทรัพย์, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, ยอด นครนายก, พยัคฆ์ รามวาทิน
สาวบัวตอง (2527)ผู้กำกับ: ไชยา สุริยัน, เทียนชัย ณ ชาญชัยนำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ไชยา สุริยัน, อภิรดี ภวภูตานนท์, นิจ อลิสา, อุเทน บุญยงค์
สาวเรือแตก (2527)ผู้กำกับ: กามเทพนำแสดงโดย: ภาสกร ลีลาเสวี, พิภพ ภู่ภิญโญ, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, รอง เค้ามูลคดี, แข ลดา
สาวใจแตก (2527)ผู้กำกับ: วันเผด็จนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, ลักษณ์ อภิชาติ, วิยะดา อุมารินทร์, ดี๋ ดอกมะดัน, ยอด นครนายก, สีเทา
สิงห์รถบรรทุก 2 (2527)กำกับการแสดง : พันธ์เทพ อรรถไกวัลวที, สมาน ทองทรัพย์สินธุ์ดารานำแสดง : สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, พิศมัย วิไลศักดิ์, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พิภพ ภู่ภิญโญ, ยอด นครนายก, พันนา ฤทธิไกร, ภํ่า กะป้อกกะแป๊ก
เสน่ห์นางพราย (2527)นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, ชาตรี ธนพงศ์, รัตติยา ทิพาวรรณ, โน้ต เชิญยิ้ม, ยอด นครนายก, นาเดีย แอลโดชาลี
เสน่ห์สาวใช้ (2527)ผู้กำกับ: พันธ์75นำแสดงโดย: อาทิตย์ พรหมคุณ, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, แพรว มาศมารุต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ยอด นครนายก
สเว็ตเตอร์สีแดง (2527)ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวทีนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วจี อรรถไกวัลวที, ธิติมา สังขพิทักษ์, ปรัชญา อัครพล, เป็ด เชิญยิ้ม
เสือกัดสิงห์ (2527)ผู้กำกับ: ล้อต๊อกนำแสดงโดย: ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, โน้ต เชิญยิ้ม, ชาตรี ธนพงศ์, ภาวนา วชิรานนท์, เนตร รัศมี
เสือตกถัง (2527)ผู้กำกับ: เมฆเสรีนำแสดงโดย: ดี๋ ดอกมะดัน, พรพรรณ เกษมมัสสุ, แฉ่ง ช่อมะดัน, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, โป๋ เป่าปี่, เพชรินทร์ เบญจกุล, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
เสือลากหาง (2527)ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดานำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลักษณ์ อภิชาติ, ธิติมา สังขพิทักษ์, เศรษฐา ศิระฉายา, ปัทมา ปานทอง
เสือล่าสิงห์ (2527)ผู้กำกับ: ตะวัน รุ่งแจ้งนำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ทวนธน คำมีศรี, ดามพ์ ดัสกร, อุเทน บุญยงค์, เมือง อพอลโล
เสือไบ (2527)ผู้กำกับ: วิสันต์ สันติสุชานำแสดงโดย: ไชยยัณห์, สมบัติ เมทะนี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, โกวิท วัฒนกุล, ดามพ์ ดัสกร, เมือง อพอลโล
โสเภณีสงคราม (2527)ผู้กำกับ: ชาติ เหมราชนำแสดงโดย: ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, พัชนี บุนนาถ
หนุ่มใกล้หอ (2527)นำแสดงโดย: เอกพงศ์ วงศ์ชาตรี, คนึงนิจ นฤมล, แข ลดา, ล้อต๊อก, โน้ต เชิญยิ้ม, ท้วม ทรนง, เทพ เทียนชัย
หน่วย 123 (2527)นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, รณ ฤทธิชัย, โกวิท วัฒนกุล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดามพ์ ดัสกร, ฤทธิ์ ลือชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ฉัตร มงคลชัย
หยุดหัวใจไว้ที่รัก (2527)ผู้กำกับ: ศุภักษรนำแสดงโดย: อนุสรา จันทรังษี, ปรีชา ชนะภัย
หล่อนชื่อแสงโสม (2527)นำแสดงโดย: พัชนี นฤนาท
หอสาว (2527)นำแสดงโดย: เด๋อ ดอกสะเดา, ดี๋ ดอกมะดัน, โน้ต เชิญยิ้ม, คนึงนิจ นฤมล, แข ลดา, ชูศรี มีสมมนต์, ท้วม ทรนง
หัวใจทะลุดิน (2527)ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุตนำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ทวนธน คำมีศรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, ศราวุธ เก่งทุกทาง, เบญจวรรณ ภูษณะพงษ์, สุเทพ โพธิ์งาม
เหล็กเพชร (2527)ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนานำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีวัลย์ สุริยง, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ, ธิติมา สังขพิทักษ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
แหกค่ายโลกีย์ (2527)ผู้กำกับ: ศราวุฒิ วุฒิชัยนำแสดงโดย: ธนิต พงษ์มนูญ, วัลลภ นพสมบูรณ์, ดี๋ ดอกมะดัน, ดู๋ ดอกกระโดน, มานพ อัศวเทพ
อภินิหารน้ำมันพราย (2527)ผู้กำกับ: โกเมนทร์ ศักดิ์เสนีย์นำแสดงโดย: ธนิต พงษ์มนูญ, ใจกานต์ จิตรปฏิมา, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, แพรว มาศมารุต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, โน้ต เชิญยิ้ม, ท้วม ทรนง, สิริยา นฤนาท
อาจารย์เด๋อเจอพุ่มพวง (2527)ผู้สร้าง: ส.นาวีภาพยนตร์ผู้กำกับ: ยอดมาลานำแสดงโดย: เด๋อ ดอกสะเดา, พุ่มพวง ดวงจันทร์, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ทวนธน คำมีศรี, โกวิท วัฒนกุล, ส.อาสนจินดาฉายวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2527
อิทธิฤทธิ์น้ำมันพราย (2527)ผู้กำกับ: โกเมนทร์ ศักดิ์เสนีย์นำแสดงโดย: ธนิต พงษ์มนูญ, แพรว มาศมารุต, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, ดี๋ ดอกมะดัน, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
อินทรี 4 แดง (2527)ผู้กำกับ: วิชาญ สุดพิพัฒน์นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, อุเทน บุญยงค์, กิตติ ดัสกร, พงษ์พันธ์ เผ่าไทย, นิดา สุขสันต์, เด่นดวง ดาวเหนือ
อิสรภาพของทองพูน โคกโพ (2527)ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคลนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วิชุดา มงคลเขตต์, สุเชาว์ พงษ์วิไล,ไกรลาศ เกรียงไกร
อีเก้ง (2527)ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์นำแสดงโดย: พงษ์พันธ์ เผ่าไทย, นิดา สุขสันต์
อีเสือเทียน (2527)ผู้กำกับ: สเปค มีแสงเงินนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ทวนธน คำมีศรี, โกวิท วัฒนกุล, เด๋อ ดอกสะเดา, ภูมิ พัฒนายุทธ
อีแต๋น ไอเลิฟยู (2527)ผู้กำกับ: ล้อต๊อก, นันทวัตนำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ยอดรัก สลักใจ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พุ่มพวง ดวงจันทร์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, เศรษฐา ศิระฉายา
ไอ้จอมเก (2527)ผู้กำกับ: ชาย นิมิตรโชตินัยนำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สินจัย หงษ์ไทย, ลลนา สุลาวัลย์, เอกลักษณ์ ยลระบิล
ไอ้ชาติเหล็ก (2527)ผู้สร้าง: รัศมีฟิล์มผู้กำกับ: เทอด ดาวไทนำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, อภิรดี ภวภูตานนท์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ดามพ์ ดัสกรฉายวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2527
ไอ้ถึกเกณฑ์ทหาร (2527)นำแสดงโดย: สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ปัญญา นิรันดร์กุล, สินจัย หงษ์ไทย, ล้อต๊อก, ดี๋ ดอกมะดัน
ไอ้หนุ่มรถอีแต๋น (2527)ผู้กำกับ: ยศ รังสีนำแสดงโดย: ยอดรัก สลักใจ, สินจัย หงษ์ไทย, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เอกรัฐ ศรีเบญจรัตน์, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, ส.อาสนจินดา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ไอ้หม่าลูกแม่ (2527)ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดานำแสดงโดย: ไกรสร แสงอนันต์, อาภาพร กรทิพย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, สมควร กระจ่างศาสตร์, เมตตา รุ่งรัตน์, บู๊ วิบูลย์นันท์
ไอ้โหด .357 (2527)ผู้กำกับ: ถาวร พริ้งสกุลนำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ไชยา สุริยัน, กรุง ศรีวิไล, อภิรดี ภวภูตานนท์, โกวิท วัฒนกุล, ดู๋ ดอกกระโดน
ฮาเขย่าโลก (2527)นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, พิภพ ภู่ภิญโญ, ท้วม ทรนง
เฮฮาเมียนาวี (2527)ผู้กำกับ: ประกอบ ไชยพิพัฒน์นำแสดงโดย: ลิขิต เอกมงคล, สิริยา นฤนาท, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, ดี๋ ดอกมะดัน, โน้ต เชิญยิ้ม, แพรว มาศมารุต

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่