รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2528 คืออะไร

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2528

เรื่องบทประพันธ์ผู้สร้างผู้กำกับนักแสดงฉายวันที่
18 กะรัต (2528)ผู้กำกับ: ศุภักษรนำแสดงโดย: สายชล ระดมกิจ, จิรนุช กาญจนเรขา, ทรรศิน บุญแต่ง, ลีลาวดี วัชโรบล, ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, พัชรา แวงวรรณ, ปิยเมธ หาริกุล, ต้อม วงศ์ข้าหลวง, วิรุฬา สกุลทรัพย์ไพศาล, ดิศราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา, กอบกิจ ทับทิม, นิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์, กำธร ศรวิจิตร, จุไรรัตน์ รัตนวงศ์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, สุชาดา ธัญจิระ, สมบุญ โชติหิรัญพานิชย์, สุจิตรา อินทรภักดี, ซูชาติ ทองประเดิษฐ์, สุนิตย์ นภาศรี, สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์, พัชรี จันทร์สว่าง
2 คน 2 คม (ภาพยนตร์ไทย) (2528)นำแสดงโดย: อภิชาติ หาลำเจียก, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, สาลินี ภักดีผล
กว่าจะถึงวันนั้น (2528)ผู้กำกับ: แสนยากรนำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, อนุสรา จันทรังษี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ฉายวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2528
กองพันทหารหญิง (2528)ผู้กำกับ: อโนชา ชัชวาลย์นำแสดงโดย: พรพรรณ เกษมมัสสุ, โน้ต เชิญยิ้ม, วิยะดา อุมารินทร์, อัญชลี ไชยศิริ
กองพันทหารใหม่ (2528)ผู้สร้าง: พี.ที.เค. โปรดักชั่นผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่นนำแสดงโดย: วีรยุทธ รสโอชา, ทวินันท์ คงคราญ, ล้อต๊อก, โน้ต เชิญยิ้ม, เด๋อ ดอกสะเดา, สุริวิภา กุลตังวัฒนาฉายวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2528
กัมพูชา (2528)ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อฉายวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2528
กัลปังหา (2528)บทประพันธ์: พนมเทียนผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่นผู้กำกับ: แจ๊สสยามนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, อำพล ลำพูน, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อัญชลี ไชยศิริ, อมรา อัศวนนท์, ท้วม ทรนงฉายวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2528
กามเทพพิศวาส (2528)ผู้กำกับ: บวรมงคลนำแสดงโดย: อาชญา นฤนาท, วีรยุทธ รสโอชา
กิ้งก่ากายสิทธิ์ (2528)นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, เด๋อ ดอกสะเดา, สีเทา, เหี่ยวฟ้า, ลักษณ์ อภิชาติ
แก้วกลางดง (2528)บทประพันธ์: ทมยันตีผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่นผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดานำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ต่อลาภ กำพุศิริ, ไปรมา รัชตะ, ไกรลาศ เกรียงไกร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณฉายวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2528
ไกลปืนเที่ยง (2528)บทประพันธ์: มนัส สัตยารักษ์ผู้สร้าง: สิริรัตน์ภาพยนตร์ผู้กำกับ: พรชัย สิริรัตน์ปัญญานำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วีรยุทธ รสโอชา, ฉัตร มงคลชัย, ไกรลาศ เกรียงไกร, มานพ อัศวเทพ, ยอด นครนายก, บู๊ วิบูลย์นันท์ฉายวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2528
ขังหญิง (2528)ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตรนำแสดงโดย: สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ขุมทองแม่น้ำแคว (2528)ผู้กำกับ: แสนยากรนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, ไชยา สุริยัน, พิภพ ภู่ภิญโญ, ล้อต๊อก
เขยบ้านนอก (2528)บทประพันธ์: เพ็ญแข วงศ์สง่าผู้สร้าง: พี.เอส.โปรโมขั่นผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผานำแสดงโดย: พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สุนิตย์ นภาศรี, รอง เค้ามูลคดี, บู๊ วิบูลย์นันท์, ชาลี อินทรวิจิตรฉายวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
ข้างหลังภาพ (2528)ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, อำพล ลำพูน
ข้ามากับดวง (2528)ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงินนำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, รณ ฤทธิชัย, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, โน๊ต เชิญยิ้ม, ล้อต๊อก, ธิติมา สังขพิทักษ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ
คนกินผัว (2528)ผู้กำกับ: พิมพานนท์นำแสดงโดย: ผุสรัตน์ ดารา, เอกพงศ์ วงศ์ชาตรี, แข ลดา, รอง เค้ามูลคดี, บู๊ วิบูลย์นันท์, ท้วม ทรนง
คนดีที่บ้านด่าน (2528)ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกลนำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, สุเทพ ประยูรพิทักษ์, วีระ ขันธีวิทย์, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, วิน อโยธยา, มล.ธิติพันธ์ สุริยง
คนในซอย (2528)ผู้สร้าง: นพพรภาพยนตร์ผู้กำกับ: พนม นพพรนำแสดงโดย: ประดับพร วงศ์สถิตย์, ไพโรจน์ สังวริบุตรฉายวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2528
ครูข้าวเหนียว (2528)ผู้กำกับ: ล้อต๊อก, อนันต์ ชลวนิชนำแสดงโดย: ล้อต๊อก, นพดล ดวงพร, ชูชัย รัชดา, เนตร รัศมี, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ยอด นครนายก
ครูสมศรี (2528)ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคลนำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, ชาลิตา ปัทมพันธ์, ชลิต เฟื่องอารมณ์, เศรษฐา ศิระฉายา, ส.อาสนจินดา, ครรชิต ขวัญประชาฉายวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2528
คุณหญิงตราตั้ง (2528)ผู้กำกับ: พรเทพนำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ปาริชาติ วิริยานุภาพ, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, พิสมัย ภุมมา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
คุณแหท่าหอย (2528)ผู้กำกับ: อาว์เดียร์นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เด๋อ ดอกสะเดา, รอง เค้ามูลคดี, สีเทา
จระเข้ศรีวันทอง (2528)ผู้สร้าง: จาตุศมโปรดักชั่นผู้กำกับ: กังสดาลนำแสดงโดย: แพร เพชรชมพู, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
จอมเมฆินทร์ (2528)ผู้กำกับ: นฤชา เพ่งผลนำแสดงโดย: ฤทธิ์ ลือชา, โน้ต เชิญยิ้ม, ชูชัย รัชดา, นฤมล ผลประเสริฐ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ภาวนา วชิรานนท์
จอมโจรแพรแดง (2528)ผู้กำกับ: ชาติ เหมราชนำแสดงโดย: ไชยันต์ สรไกร, พัชนี บุนนาถ
จับตาย (2528)ผู้กำกับ: โสภณ เจนพานิชนำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, สรพงศ์ ชาตรี, ชลิต เฟื่องอารมณ์, โสธร รุ่งเรือง, มารศรี ณ บางช้างฉายวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
เจ้าแม่ตะเคียนทอง (2528)ผู้กำกับ: โกเมนทร์ ศักดิ์เสนีย์, น้ำมนต์นำแสดงโดย: อาชญา นฤนาท, โน้ต เชิญยิ้ม, อรอุมา ไพจิตร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, วรวิทย์ สายสวัสดิ์
โจ๊กใส่ไข่ (2528)นำแสดงโดย: เด๋อ ดอกสะเดา, ล้อต๊อก, สาลินี ภักดีผล, ดู๋ ดอกกระโดน, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, จันทนา ศิริผล
ซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อย (2528)ผู้กำกับ: อังเคิล ธนิตย์ จิตนุกูลนำแสดงโดย: บิลลี่ โอแกน, ,เพ็ญ พิสุทธิ์ ,สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, ธัชชัย ปาละกูล, ศุภกร อุดมชัย, วชิรพจน์ บุรพรัตน์, กนกวรรณ บุรานนท์, ท้วม ทรนง, จุรี โอศิริ
ดั่งเม็ดทราย (2528)ผู้กำกับ: สรวงสุดา ชลลัมพีนำแสดงโดย: สุชาติ ชวางกูร, ใหม่ สิริวิมล, ทาริกา ธิดาทิพย์
ด้วยรักคือรัก (2528)ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัยนำแสดงโดย: ธงไชย แมคอินไตย์, อัญชลี จงคดีกิจ, มารุต สาโรวาท, รานี กรีนเบิร์ก
ตะวันยิ้มแฉ่ง (2528)ผู้สร้าง: สยามสตาร์โปรดักชั่นผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลยนำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี, แมคอินทอช, สุนิตย์ นภาศรี, ดี๋ ดอกมะดัน, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, ส.อาสนจินดา, สีเทา, เหี่ยวฟ้า, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัตฉายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2528
ตำรวจบ้าน (2528)ผู้กำกับ: พงษ์สุรีย์นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, เหมียว แมคอินทอช, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, กิติยา โลหะพรรณ, รอง เค้ามูลคดี
ทรายสะท้อนแสง (2528)ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิชนำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, พรพรรณ เกษมมัสสุ, วีรยุทธ รสโอชา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เพิ่ม หงสกุล
ทับทิมโทน (2528)บทประพันธ์: เพชร สถาบันผู้สร้าง: โคลีเซียมโปรดักชั่นผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดชนำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ชลิตา เสาวดี, ส.อาสนจินดา, ชาลี อินทรวิจิตร, มานพ อัศวเทพ
ทับพญาเสือ (2528)ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงินนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, มานพ อัศวเทพ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ
ที่รัก เธออยู่ไหน (2528)ผู้กำกับ: ครรชิต ขวัญประชา, จรินทร์ พรหมรังสีนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, พุ่มพวง ดวงจันทร์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ยมนา ชาตรี, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชาลี อินทรวิจิตร, มารศรี ณ บางช้าง, ยอด นครนายก
ธิดาทมิฬ (2528)นำแสดงโดย: ธิดา วายุภักดิ์
นวลฉวี (2528)ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่นผู้กำกับ: บรรจง โกศัลวัฒน์นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, วิยะดา อุมารินทร์, ไกรลาศ เกรียงไกร, อำนวย ศิริจันทร์, สมศักดิ์ ชัยสงครามฉายวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2528
นักรบ 3 สลึง (2528)นำแสดงโดย: ดี๋ ดอกมะดัน, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, โน้ต เชิญยิ้ม
นักร้องพ่อลูกอ่อน (2528)ผู้กำกับ: เศกสรรค์ บรรจงศิรินำแสดงโดย: ยอดรัก สลักใจ, จารุณี สุขสวัสดิ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ล้อต๊อก, เทิ่ง สติเฟื่อง, บู๊ วิบูลย์นันท์
นักล่าสลาตัน (2528)ผู้กำกับ: เทอด ดาวไทนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สิริยา นฤนาท, ฉัตร มงคลชัย, พรพรรณ เกษมมัสสุ, โกวิท วัฒนกุล, พิสมัย ภุมมา
นักเลงสิบล้อ (2528)ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, นาท ภูวนัย, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ลักษณ์ อภิชาติ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ฤทธิ์ ลือชา, วิยะดา อุมารินทร์, สมควร กระจ่างศาสตร์, บู๊ วิบูลย์นันท์, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, ดี๋ ดอกมะดัน
นางนาค ภาคพิสดาร (2528)ผู้กำกับ: เล็ก ดวงทองดีนำแสดงโดย: โน้ต เชิญยิ้ม, สีดา พัวพิมล, ล้อต๊อก, ยอด นครนายก, พิภพ ภู่ภิญโญ, ท้วม ทรนง
นางฟ้ากับซาตาน (2528)ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณีนำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, วรรณิศา ศรีวิเชียร, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, จุติพร อรุณรัตน์, ส.อาสนจินดา
นางเสือดาว (2528)ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณีนำแสดงโดย: วรรณิศา ศรีวิเชียร, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, การันต์ กิตติราช, โกวิท วัฒนกุล, ธิติมา สังขพิทักษ์, มนตรี เจนอักษร
เนื้อคู่ (2528)นำแสดงโดย: อภิชาติ หาลำเจียก, สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มยุรา ธนะบุตร, ธิติมา สังขพิทักษ์, รอง เค้ามูลคดี, สมภพ เบญจาธิกุล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, บู๊ วิบูลย์นันท์
น้ำผึ้งป่า (2528)ผู้กำกับ: จินตกานนท์นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, โกวิท วัฒนกุล, ล้อต๊อก, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เป็ด เชิญยิ้ม
บัวตูม บัวบาน (2528)ผู้กำกับ: พนม นพพรนำแสดงโดย: จักรพันธุ์ พลอยเพชร, ธูปหอม อุณาภาค, เทียนสว่าง อุณาภาค, เจ๊ก ณ บางช้าง, สุริโย มโนรมย์
ปลัดเพชรบ่อพลอย (2528)ผู้กำกับ: มนู วรรณายกนำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, สมบัติ เมทะนี, มานพ อัศวเทพ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วรารัตน์ เทพโสธร
ปล้นลอยฟ้า (2528)ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตรนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, โจ เสมอใจ, กรุง ศรีวิไล, นพพล โกมารชุน, เด่น ดอกประดู่, เทพ โพธิ์งาม
ปางรัก (2528)ผู้กำกับ: แสนยากรนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ
เปิดโลกมหาสนุก (2528)ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตรนำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ใหม่ สิริวิมล, เด่น ดอกประดู่, มานพ อัศวเทพ, สมชาย สามิภักดิ์
ผัวเชลย (2528)ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณนำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ใหม่ สิริวิมล, จุติพร อรุณรัตน์, เป็นหนึ่ง ไชยชิด, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต
ผีเสื้อและดอกไม้ (2528)ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิทนำแสดงโดย: สุริยา เยาวสังข์, วาสนา พลเยี่ยม, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, โรม อิศรา, ปุยฝ้าย ไทยหิรัญ
ผู้การเรือเร่ (2528)ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาครนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ปัญญา นิรันดร์กุล, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, มารศรี ณ บางช้าง, ส. อาสนจินดา, มาลี เวชประเสริฐ, ท้วม ทรนง
ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด (2528)ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒินำแสดงโดย: ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิลเลียม เมลเชอรส์, ชนาภา นุตาคม, อัญชลี ไชยศิริ, ศศิธร ปิยะกาญจน์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ธงชัย ประสงค์สันติ
ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (2528)ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดานำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, จินตหรา สุขพัฒน์, อำภา ภูษิต, พิศมัย วิไลศักดิ์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, กิ่งดาว ดารณี, ธงชัย ประสงค์สันติ
ฝน (2528)ผู้กำกับ: แสนยากรนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน
ฝนสั่งฟ้า (2528)ผู้กำกับ: อัมพร ประทีปเสนนำแสดงโดย: เอกกวี ภักดีวงษ์, สุนทรี กุลสุนทร, ศิริ ศิริจินดา, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ด.ช.บอย เนติลักษณ์, มล.ธิติพันธ์ สุริยง
ฝันที่เป็นจริง (2528)ผู้กำกับ: ศุภักษรนำแสดงโดย: ใหม่ สิริวิมล, สันติ สุวิรัตนภัส
พยาบาลที่รัก (2528)ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณนำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ใหม่ สิริวิมล, จุติพร อรุณรัตน์, ผสุรัตน์ ดารา, จุติมา บุญญาภรณ์, รัชดา วงษ์วิไล, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, ภาวนา ชนะจิต, อมรา อัศวนนท์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ดี๋ ดอกมะดัน, ชูชาติ ศรีสุกใส, โสฬส อรรถศิริวร, บู๊ วิบูลย์นันท์, อำนาจ อนุรักษ์
เพชรลำพระเพลิง (2528)ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงินนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ไปรมา รัชตะ, พิภพ ภู่ภิญโญ, ชูชัย รัชดา, ไกร ครรชิต
เพลงสุดท้าย (2528)ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณีนำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, สมหญิง ดาวราย, วรรณิศา ศรีวิเชียร, จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชลิต เฟื่องอารมณ์, เหี่ยวฟ้าฉายวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
เพียงบอกรักฉันสักนิด (2528)ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, เชอรี่ ธรรมิกสกุล, ศิวพร พิศาลสินธุ์
เพื่อแผ่นดินไทย (2528)นำแสดงโดย: อภิชาติ หาลำเจียก, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สุวิน สว่างรัตน์
มือปืนคาราบาว (2528)ผู้กำกับ: พงศธรนำแสดงโดย: ทรงพณ วุฒิชัย, ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง, โกวิท วัฒนกุล, ชลิต เฟื่องอารมณ์, วิยะดา อุมารินทร์, นันทา สุนารี
เมียน้อย (2528)ผู้กำกับ: ยอดมาลา
แม่ (2528)ผู้กำกับ: สุนิชานำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ศราวุธ เก่งทุกทาง, วรารัตน์ เทพโสธร
แม่หมอน้ำมันพราย (2528)นำแสดงโดย: รุ้งเพชร ทรัพย์สุวรรณ, แพรว มาศมารุต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, ท้วม ทรนง
ไม่ใหญ่อย่าอยู่ (2528)ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูรนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, มานพ อัศวเทพ, อัญชลี ชัยศิริ, วิยะดา อุมารินทร์, ฉัตร มงคลชัย, พิภพ ภู่ภิญโญ, สีเทา
ยอดรักยอดพยศ (2528)ผู้กำกับ: แสนยากรนำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, พรพรรณ เกษมมัสสุ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์
ระฆังผี (2528)ผู้กำกับ: น้ำมนต์นำแสดงโดย: ธนิต พงษ์มนูญ, พัชรี รพีพรรณ, แพรว มาศมารุต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, สีเทา
รักตะลุมบอน (2528)ผู้กำกับ: สมบัติ จำปาน้อยนำแสดงโดย: ปัญญา นิรันดร์กุล, น้ำฟ้า นฤนาท, เป็ด เชิญยิ้ม, โน้ต เชิญยิ้ม
รักผ่อนส่ง (2528)ผู้กำกับ: สิทธิโชคนำแสดงโดย: ทนงศักดิ์ ศุภการ, สิริยา นฤนาท, ธนิต พงษ์มนูญ, ปิญช์ มาลากุล ณ อยุธยา, อาทิตยา พรหมคุณ, อินทิรา อิ่มสมโภชน์
รักสอง เมีย ต้องห้าม (2528)ผู้กำกับ: เศรษฐา ศิระฉายานำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, พิศมัย วิไลศักดิ์
รัตนาวดี (2528)บทประพันธ์: ว.ณ ประมวญมารคผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่นผู้กำกับ: รุจน์ รณภพนำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, วรรษมน วัฒโรดม, กิติยา โลหะพรรณ, เอกลักษณ์ ยลระบิล, ศรินทิพย์ ศิริวรรณฉายวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
แรมจันทร์ คุณนายโรงแรม (2528)นำแสดงโดย: พัชนี บุนนาถ
ลูกทุ่งเสียงทอง (2528)นำแสดงโดย: สายัณห์ สัญญา, สรญา รังสิต, ทูน หิรัญทรัพย์, สินจัย หงษ์ไทย, สดใส ร่มโพธิ์ทอง, ศรเทพ ศรทอง
ลูกสาวป้าแช่ม (2528)ผู้สร้าง: บัวหลวงภาพยนตร์ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงินนำแสดงโดย: ล้อต๊อก, โน้ต เชิญยิ้ม, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ปัญญา นิรันดร์กุล, สุขุมาภรณ์ สุทธิศรีศิลป์, ดี๋ ดอกมะดัน, ผจญ ดวงขจร
ลูกหลง (2528)บทประพันธ์: วีระ วัฒนานนท์ผู้สร้าง: รวมโชคฟิล์มผู้กำกับ: ไพโรจน์ ใจสิงห์นำแสดงโดย: จักรี จันทร์กล่ำ, ศิรดา ประเสริฐกันย์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, วรารัตน์ เทพโสธรฉายวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
วัยรักเพี้ยนรัก (2528)ผู้กำกับ: พันคำนำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, เอกพัน บันลือฤทธิ์, สาวิตรี สามิภักดิ์, โศจิรัตน์ ศรีบุญเรือง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
วัลลี (2528)ผู้กำกับ: เอกลักษณ์นำแสดงโดย: สมฤดี นุ่มอำพันธ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มาลี เวชประเสริฐ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
สวัสดีความรัก (2528)ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์นำแสดงโดย: อรพรรณ พานทอง, ทนงศักดิ์ ศุภการ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไชยา สุริยัน, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
สองพี่น้อง (2528)ผู้กำกับ: แจ๊สสยามนำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, อธิป ทองจินดา, จินตหรา สุขพัฒน์, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชนะ ศรีอุบล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
สามล้อซี 5 (2528)นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อนุสรา จันทรังษี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, ส.อาสนจินดา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เพชร ดาราฉาย
สามเณรใจสิงห์ (2528)นำแสดงโดย: ด.ช.ขุนพล ฉ่ำเย็นอุรา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ส.อาสนจินดา, สุประวัติ ปัทมสูตร, วรนุช ลุนเผ่, โชติช่วง พุทธสิน
สาวลมกรด (2528)ผู้กำกับ: แสนยากรนำแสดงโดย: อภิรดี ภวภูตานนท์, สรพงศ์ ชาตรี, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ
สุภาพบุรุษทรนง (2528)ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตรนำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เหมยเจียง แซ่จ๋าว, สายทิพย์ เกิดประดับ, ปรัชญา อัครพล, สุกัญญา นาคสนธิ์, สมชาย สามิภักดิ์
สู้สะท้านเมือง (2528)ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูรนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, สุนิสา คราประยูร, พอเจตน์ แก่นเพชร, มานพ อัศวเทพ, ฉัตร มงคลชัย, สีเทา
เสาเอก (2528)นำแสดงโดย: เลิศ เรือนหลวง, พรพรรณ เกษมมัสสุ, พงษ์พันธ์ เผ่าไทย, ระพีพรรณ แสวงพันธ์, ไกรลาศ เกรียงไกร, โน้ต เชิญยิ้ม
แสงโสม 2 (2528)ผู้กำกับ: ยอดมาลานำแสดงโดย: พัชนี บุนนาถ
หกสี่เอี่ยว พยัคฆ์เหนือเมฆ (2528)ผู้กำกับ: พยุง พยกุลนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, รณ ฤทธิชัย, สีเทา, ลักษณ์ อภิชาติ
หนึ่งในล้าน (2528)ผู้กำกับ: โรม บุนนาคนำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ล้อต๊อก, รอง เค้ามูลคดี, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมพงษ์ พงษ์มิตร
หมอบ้านนอก (2528)ผู้กำกับ: สุรสีห์ ผาธรรมนำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, จารุณี สุขสวัสดิ์
หยุดโลกเพื่อเธอ (2528)ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสนนำแสดงโดย: พัชราวรรณ โสภิตา, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ส.อาสนจินดา, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เศรษฐา ศิระฉายา, ปัทมา ปานทอง, ไกรลาศ เกรียงไกร, จุรี โอศิริ, สมมาตร ไพรหิรัญ, โน้ต เชิญยิ้ม
หย่าเพราะมีชู้ (2528)ผู้กำกับ: มานพ อุดมเดชนำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, สินจัย หงษ์ไทย, อภิชาติ หาลำเจียก, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง
หลวงตาน้อย ธุดงค์ชายแดน (2528)ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณนำแสดงโดย: ล้อต๊อก, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, เด๋อ ดอกสะเดา, วัชระ สิทธิกูล, จุติพร อรุณรัตน์
หลานสาวเจ้าสัว (2528)ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสนนำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, ภัทรา ทิวานนท์, เศรษฐา ศิระฉายา, ปัทมา ปานทอง, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง
หอใหม่ (2528)นำแสดงโดย: เอกพงศ์ วงศ์ชาตรี, ผุสรัตน์ ดารา, พิสมัย ภุมมา, แข ลดา, ดี๋ ดอกมะดัน, เหี่ยวฟ้า, โน้ต เชิญยิ้ม, ท้วม ทรนง
หักด่านเสือ (2528)ผู้กำกับ: พยุง พยกุลนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นาท ภูวนัย, ลักษณ์ อภิชาติ, ฤทธิ์ ลือชา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
หัวใจเถื่อน (2528)ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณีนำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
เหยียบถิ่นเสือ (2528)ผู้กำกับ: วิสันต์ สันติสุชานำแสดงโดย: ไชยันต์ สรไกร, พัชนี บุนนาถ, อุชนี ชัยมงคล, นงลักษณ์ จันทรมณี, เมือง อพอลโล, อนันต์ สัมมาทรัพย์
ไอ้งูเห่า (2528)ผู้กำกับ: ประสงค์ พ่วงดีนำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, วิยะดา อุมารินทร์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดู๋ ดอกกระโดน, สีเทา, บู๊ วิบูลย์นันท์
ไอ้หนูภูธร (2528)ผู้กำกับ: มนู วรรณายกนำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, ใหม่ สิริวิมล , กรุง ศรีวิไล, โดม สิงห์โมฬี, เป็ด เชิญยิ้ม, ผจญ ดวงขจร

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่