วันอาทิตย์ คืออะไร

วันอาทิตย์ เป็นวันในสัปดาห์ที่อยู่ระหว่างวันเสาร์กับวันจันทร์ ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของจูเดโอ-คริสเตียน1 วันอาทิตย์ถือเป็นวันแรกของสัปดาห์ แต่ต่อมาในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 ก็มีการนับให้วันอาทิตย์เป็นวันที่ 7 ของสัปดาห์ (และให้วันจันทร์เป็นวันที่หนึ่งแทน) ตามที่ระบุไว้ใน ISO 8601 อย่างไรก็ตามในบางวัฒนธรรมยังกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์อยู่

จันทร์

[thumb|right|วันอาทิตย์ ตั้งชื่อตามดวงอาทิตย์](ไฟล์:Sun920607.jpg "wikilink")

ในภาษาอังกฤษ Sunday นำชื่อมาจากเทพธิดา Sunne หรือ Sól ในตำนานเทพเจ้าสแกนดิเนเวีย สำหรับภาษาไทย วันอาทิตย์ ตั้งชื่อตามพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่ง

ความหมายทางราชการ

วันอาทิตย์ถูกจัดว่าเป็นวันหยุดในหลายประเทศ , วันหยุดราชการและเป็นส่วนหนึ่งของวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่สำหรับประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักจะใช้วันศุกร์หรือวันเสาร์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แทน วันอาทิตย์เป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ ชาวคริสต์จะไปโบสถ์เพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนา

สัญลักษณ์ของวันในโลกปัจจุบัน

  • สีประจำวัน คือ สีแดง
  • ใช้อักษรย่อว่า Sun

สัญลักษณ์ของวันในประเทศไทย

การปรากฏในปฏิทินอื่น

ในปฏิทินเกรโกเรียนที่วนซ้ำทุก ๆ 400 ปี ไม่มีศตวรรษใดเลยที่เริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์ วันขึ้นปีใหม่ของชาวยิว (Rosh Hashanah) ก็ไม่เคยตรงกับวันอาทิตย์เช่นกัน และเดือนใดๆ ซึ่งวันที่ 1 เป็นวันอาทิตย์จะมีวันศุกร์ที่ 13 เสมอ

รายการอ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

  1. http://www.hf.rim.or.jp/~kaji/cal/

หมวดหมู่