วิก 07 คืออะไร

วิก 07 เป็น รายการโทรทัศน์ไทย ประเภทละครเวทีแนวหรรษา ของบริษัท เจเอสแอล และเป็นรายการแรกของบริษัทที่ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ประวัติ

รายการ "วิก 07" หรือ "วิก 07 โชว์" สร้างสรรค์โดย พิไลวรรณ บุญล้น, วัชระ แวววุฒินันท์ และอีกหลายท่าน ออกอากาศครั้งแรกวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 โดยเสนอเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์ ทางช่อง 7 สี โดยเป็นรายการละครเวทีที่เสนอเรื่องราวสมมติซึ่งเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่สนุกสนาน ชวนหัว เข้าถึงผู้ชมได้ง่าย ลักษณะการถ่ายทำใช้โรงถ่าย (Studio) ของเจเอสแอล เป็นโรงละครเวทีตลอดเรื่อง รายการนี้ประสบความสำเร็จจากความนิยมของผู้ชมทั่วประเทศ และได้สร้างคนเขียนบท รวมทั้งนักแสดงมากมาย จนมีการแจกรางวัล "วิก 07 ทองคำ" ตามมา 1 กระทั่งรายการต้องยุติลงในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ก่อนจะเปลี่ยนรูปแบบและชื่อรายการเป็น "ศูนย์ 07" และ "07 โชว์" ตามลำดับ

ระยะเวลาออกอากาศ

เดิมออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.50 - 18.20 น. แต่ในปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา รายการได้เพิ่มเวลาเป็น 1 ชั่วโมง โดยเสนอในเวลา 17.30 - 18.30 น. บางช่วงเริ่มเวลา 17.00 - 18.00 น. และในบางครั้งอาจเริ่มเวลาเร็วกว่าเดิม กรณีมีการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ โดยออกอากาศทางช่อง 7 สีตรงกับชื่อรายการมาตลอด

นอกจากนี้ ยังได้จัดรายการพิเศษ "วิก 07 กะพริบวันหยุด" ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปี พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2536 โดยเป็นการแสดงละครเรื่องพิเศษตามรูปแบบของวิก 07 แต่ใช้ผู้ดำเนินรายการจากรายการ จันทร์กะพริบ

พิธีกร

เนื่องจาก "วิก 07" เป็นละครเวที แต่ใช้คำว่า "รายการ" นำหน้า ซึ่งต้องมีพิธีกรดำเนินรายการด้วย รายการนี้มีการเปลี่ยนตัวพิธีกรหลายรุ่น โดยคนแรกคือ วัชระ ปานเอี่ยม จนในปี พ.ศ. 2533 เปลี่ยนเป็น ไกรวิทย์ พุ่มสุโข, สมบัติ เมทะนี และ สัญญา คุณากร ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายท่านที่มาเป็นผู้ช่วยพิธีกร โดยทำหน้าที่เกริ่นนำละครในตอนต้น การแสดงหน้าม่าน และแนะนำนักแสดงในตอนท้ายรายการ

ศึกรักประกาศิต

ในรายการ วิก 07 นอกจากละครจบในตอนที่สลับสับเปลี่ยนทุกสัปดาห์แล้ว ยังมีละครที่ดำเนินเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง จนมีการทำเป็นภาคต่อหลายครั้ง ได้แก่เรื่อง "ศึกรักประกาศิต" โดยแสดงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนถึงเทปสุดท้ายของรายการในต้นปี พ.ศ. 2538 นำแสดงโดย จรัล มโนเพ็ชร, ผุสชา โทณะวณิก ร่วมด้วยนักแสดงชื่อดังในแต่ละภาค และยังได้มีการจัดแสดงละครเวทีต่อสาธารณชน ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 2

รางวัล

แหล่งข้อมูลอื่น

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

  1. เล่าเรื่องวันละรูป จรัล มโนเพ็ชร

  2. รางวัลที่เจเอสแอลได้รับ

หมวดหมู่