สุริยุปราคา 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คืออะไร

สุริยุปราคาวงแหวนเกิดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สุริยุปราคาเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ โคจรผ่านระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ โดยวิธีนั้นจะเห็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงและแบบบางส่วนเมื่อมองจากโลก สุริยุปราคาวงแหวนเกิดขึ้นเมื่อขนาดเชิงมุมปรากฏของดวงจันทร์ มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ โดยจะบดบังแสงส่วนมากจากดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงอาทิตย์มีลักษณะเหมือนแผ่นวงแหวน สุริยุปราคาวงแหวนจะปรากฏสุริยุปราคาบางส่วนสามารถมองเห็นได้เหนือบริเวณรอบ ๆ ภูมิภาคนั้นกว้างหลายพันกิโลเมตร

อุปราคาครั้งนี้มีแนวคราสวงแหวนที่ไม่ปกติ โดยแนวคลาสจะเคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ (45°) จากนั้นไปทางเหนือ (0°) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ (315°) ทางตะวันตก (270°) ทางตะวันตกเฉียงใต้ (225°) ทางใต้ (180°) และไปสิ้นสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ (135°) ข้ามอาร์กติก ขณะที่แนวคราสส่วนมากเคลื่อนที่จากด้านตะวันตกไปทางตะวันออก การกลับตรงข้ามนี้เป็นไปได้เฉพาะในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น นอกจากนี้แนวคราสวงแหวนของอุปราคาครั้งนี้ยังพาดผ่านบริเวณขั้วโลกเหนือด้วย

พื้นที่หลัก ๆ ที่สามารถสังเกตอุปราคาวงแหวนครั้งนี้ได้ คือ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแคนาดา, ประเทศกรีนแลนด์ และด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซียตะวันออกไกล ส่วนบางส่วนสหรัฐและบางส่วนของทวีปยุโรปสามารถมองเห็นได้เป็นสุริยุปราคาบางส่วน

ภาพ


ภาพเคลื่อนไหวแนวคราส

อุปราคาที่เกี่ยวข้อง

อุปราคาในปี พ.ศ. 2564

สุริยุปราคา พ.ศ. 2561–2564

แซรอส 147

ชุดอีเนกซ์

ชุดเมตอน

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่