สุริยุปราคา 30 เมษายน พ.ศ. 2565 คืออะไร

สุริยุปราคาบางส่วนเกิดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 สุริยุปราคาเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ โคจรผ่านระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ โดยวิธีนั้นจะเห็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงและแบบบางส่วนเมื่อมองจากโลก สุริยุปราคาบางส่วนเกิดขึ้นในภูมิภาคขั้วโลก เมื่อศูนย์กลางเงาของดวงจันทร์นั้นพลาดหรือไม่ได้ทอดลงมาบนโลก

ภาพ

ไฟล์:SE2022Apr30P.gif
ภาพเคลื่อนไหวแนวเส้นทาง

อุปราคาที่เกี่ยวข้อง

สุริยุปราคา พ.ศ. 2565–2568

แซรอส 119

ชุดเมตอน

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่