เลข 17 คืออะไร

เลข 17 เป็นจำนวนเต็มธรรมชาติที่ติดต่อไปข้างหน้ากับเลข 16 และติดต่อไปข้างหลังกับเลข 18 ในลำดับของจำนวนเต็ม 17 เป็นเลขคี่และเป็นจำนวนเฉพาะ นักคณิตศาสตร์เรียกเลข 17 ว่า "จำนวนเฉพาะที่ 7" เนื่องจากเลขจำนวนเฉพาะแรก 7 ตัวคือ 2, 3, 5, 7, 11, 13, และ 17

จำนวนเฉพาะหมายถึงจำนวนเต็มที่มีแต่หารด้วย 1 และตัวเอง โดยไม่สามารถหารด้วยจำนวนเต็มอื่นๆ ได้รับลงตัว

นอกจากนี้ เลข 17 ยังมีความสำคัญในหลายด้าน เช่น

  • ในคณิตศาสตร์เลขคอสัมภะของไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านหรือโรงงานไฟฟ้า ค่าคอสัมภะเกิดความล่าช้าต่ำที่สุดเมื่อทางไฟผ่านคอยล์มีค่าเป็น 17
  • ในศาสนาคริสต์ เลข 17 ถูกใช้เรื่องการสตรองจีรีซูหรือการเมืองเก่าที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันของทุกคน
  • เลข 17 เป็นหมายเลขที่นำไปใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น เลเวอร์เลข 17 ในกีฬาฟุตบอล อาทิ ดาน เฟรดิ รีก์ (Diego Forlán) และ ปาออ รีซ (Pele) ใช้หมายเลข 17 ในการแข่งขัน

ดังนั้น เลข 17 เป็นจำนวนที่มีความสำคัญและใช้อย่างแพร่หลายในหลายสถานการณ์