เลข17 คืออะไร

เลข 17 เป็นจำนวนเต็มที่ติดลำดับก่อนเลข 18 และตามลำดับหลังเลข 16 ในลำดับของจำนวนเต็ม

เลข 17 เป็นจำนวนเต็มบวกที่ไม่มีเศษส่วน มีค่าตั้งแต่ 17 และมากกว่าจำนวนเต็มที่ต่ำกว่ามัน ตัวอย่างเช่น 16 เป็นจำนวนเต็มที่น้อยกว่า 17 และ 18 เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 17

เลข 17 เป็นจำนวนเต็มเฉพาะ เนื่องจากมีแต่ตัวมันเองและตัวหารที่ลงตัวคือ 1 และ 17

เลข 17 เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นเลขคู่ เนื่องจากไม่สามารถหารด้วย 2 ลงตัวได้

ในคณิตศาสตร์, เลข 17 เป็นจำนวนเต็มรวม เนื่องจากสามารถแบ่งปันได้เป็นผลรวมของจำนวนเต็มบวกอื่นๆ เช่น 8+9 = 17

เลข 17 เป็นจำนวนเต็มที่มีคุณสมบัติเป็นเลขคู่เพียงตัวเดียว เพราะไม่สามารถหาคู่ที่ต่อเนื่องของเลขคู่ได้

เลข 17 เรียกได้ว่าเป็น "เอ็กทรีม" ในระบบเลขฐานสิบแปด