เส้นขนานที่ 60 องศาใต้ คืออะไร

เส้นขนานที่ 60 องศาใต้ คือวงกลมละติจูดที่ 60 องศา ด้านใต้ของระนาบศูนย์สูตรโลก เส้นนี้ลากผ่านมหาสมุทรใต้

รอบโลก

เริ่มต้นที่เส้นเมริเดียนแรก และมุ่งหน้าไปทางตะวันออก โดยเส้นขนานที่ 60° ใต้ลากผ่านพื้นที่ดังนี้:

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>พิกัด</p></th> <th><p>ประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำ</p></th> <th><p>หมายเหตุ</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td></td> <td><p>ขอบเขตของ<a href="มหาสมุทรแอตแลนติก" title="wikilink">มหาสมุทรแอตแลนติก</a> / <a href="มหาสมุทรใต้" title="wikilink">มหาสมุทรใต้</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p>ขอบเขตของ<a href="มหาสมุทรอินเดีย" title="wikilink">มหาสมุทรอินเดีย</a>/ <a href="มหาสมุทรใต้" title="wikilink">มหาสมุทรใต้</a></p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p>ขอบเขตของ<a href="มหาสมุทรแปซิฟิก" title="wikilink">มหาสมุทรแปซิฟิก</a> / มหาสมุทรใต้</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p>ขอบเขตของ<a href="มหาสมุทรแอตแลนติก" title="wikilink">มหาสมุทรแอตแลนติก</a> / <a href="มหาสมุทรใต้" title="wikilink">มหาสมุทรใต้</a></p></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>

ดูเพิ่ม

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่