เส้นขนานที่ 70 องศาใต้ คืออะไร

เส้นขนานที่ 70 องศาใต้ คือวงกลมละติจูดที่ 70 องศา ด้านใต้ของระนาบศูนย์สูตรโลก เส้นนี้ลากผ่านมหาสมุทรใต้และ ทวีปแอนตาร์กติกา

รอบโลก

เริ่มต้นที่เส้นเมริเดียนแรก และมุ่งหน้าไปทางตะวันออก โดยเส้นขนานที่ 70° ใต้ลากผ่านพื้นที่ดังนี้:

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>พิกัด</p></th> <th><p>ประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำ</p></th> <th><p>หมายเหตุ</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><a href="ทวีปแอนตาร์กติกา" title="wikilink">ทวีปแอนตาร์กติกา</a></p></td> <td><p><a href="ควีนมอดแลนด์" title="wikilink">ควีนมอดแลนด์ อ้างโดย</a> </p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><a href="มหาสมุทรใต้" title="wikilink">มหาสมุทรใต้</a></p></td> <td><p>ตอนใต้ของ<a href="มหาสมุทรแอตแลนติก" title="wikilink">มหาสมุทรแอตแลนติก</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><a href="ทวีปแอนตาร์กติกา" title="wikilink">ทวีปแอนตาร์กติกา</a></p></td> <td><p><a href="ควีนมอดแลนด์" title="wikilink">ควีนมอดแลนด์ อ้างโดย</a> </p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><a href="มหาสมุทรใต้" title="wikilink">มหาสมุทรใต้</a></p></td> <td><p>ตอนใต้ของ<a href="มหาสมุทรอินเดีย" title="wikilink">มหาสมุทรอินเดีย</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><a href="ทวีปแอนตาร์กติกา" title="wikilink">ทวีปแอนตาร์กติกา</a></p></td> <td><p><a href="ควีนมอดแลนด์" title="wikilink">ควีนมอดแลนด์ อ้างโดย</a> <a href="ออสเตรเลียนแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี" title="wikilink">ออสเตรเลียนแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี</a> อ้างโดย </p> <p><a href="อาเดลีแลนด์" title="wikilink">อาเดลีแลนด์</a> อ้างโดย <a href="ออสเตรเลียนแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี" title="wikilink">ออสเตรเลียนแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี</a> อ้างโดย </p> <p><a href="รอสส์ดีเพนเดนซี" title="wikilink">รอสส์ดีเพนเดนซี</a> อ้างโดย </p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><a href="มหาสมุทรใต้" title="wikilink">มหาสมุทรใต้</a></p></td> <td><p>ตอนใต้ของ<a href="มหาสมุทรแปซิฟิก" title="wikilink">มหาสมุทรแปซิฟิก</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><a href="ทวีปแอนตาร์กติกา" title="wikilink">ทวีปแอนตาร์กติกา</a></p></td> <td><p><a href="เกาะอเล็กซานเดอร์" title="wikilink">เกาะอเล็กซานเดอร์</a> และ <a href="คาบสมุทรแอนตาร์กติก" title="wikilink">คาบสมุทรแอนตาร์กติก</a> อ้างโดย , และ (พื้นที่อ้างโดยทับซ้อน)</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><a href="มหาสมุทรใต้" title="wikilink">มหาสมุทรใต้</a></p></td> <td><p><a href="ทะเลเวดเดล" title="wikilink">ทะเลเวดเดล</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><a href="ทวีปแอนตาร์กติกา" title="wikilink">ทวีปแอนตาร์กติกา</a></p></td> <td><p><a href="ควีนมอดแลนด์" title="wikilink">ควีนมอดแลนด์ อ้างโดย</a> </p></td> </tr> </tbody> </table>

ดูเพิ่ม

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่