10ยกกําลัง-3 คืออะไร

เมื่อเรายกกำลังตัวเลข 10 ด้วย -3 หมายความว่าเราจะทำการคูณตัวเลข -3 ด้วยตัวเลข 10 และขยับเครื่องหมายลบไปทางขวาของตัวเลขที่ได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากขึ้น

ดังนั้น 10ยกกำลัง-3 มีค่าเท่ากับ 1/10^3 หรือ 1/1000 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.001 หรือ 0.1%