108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน คืออะไร

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน (108 Heroes of the Suikoden) เป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับนิยายจีนเก่า "เติบโตสู่ศักดิ์สิทธิ์ (Suikoden)" ซึ่งเป็นเรื่องราวฮีโร่และทหารที่เฝ้ารักษาจักรวาลจากการปกครองที่เลวร้ายและการบัรการอันทรงจำเป็นของผู้นอกรัฐธรรมนูญในประเทศจีนในยุคของตำนาน

เรื่องราวเกี่ยวกับ 108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน จะพ่วงเรื่องราวของทหารผู้รู้จักใช้กำลังเเทรกศัตรูที่มีต่อตน ซึ่งมีทั้งหมด 108 คน หรือที่เรียกว่า "หมื่นศักดิ์เผา" หรือ "หมื่นเดือนฉาก" ซึ่งมีความสามารถในการต่อสู้และมีความเชื่อมั่นในความยุติธรรมและความยุติธรรม โดยทั้ง 108 คนจะมีอธิบายตัวละครและความสามารถที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดเป็นผู้กล้าเขาเหลียงซานที่แข็งแกร่งและมีความสามารถพิเศษในการต่อสู้

ผู้กล้าเขาเหลียงซานถูกแสดงในนิยายจีนและเรื่องหลายเรื่อง ผลงานที่มีชื่อเสียงสำหรับเรื่องราวนี้รวมถึง "Outlaws of the Marsh" โดย Shi Nai'an และ "Water Margin" โดย Luo Guanzhong ทั้งสองเรื่องรวมถึงเรื่องราวของการเผด็จการในข้าศึกชื่อดังในประวัติศาสตร์จีน

108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน ยังได้รับความนิยมในวงการศิลปะและวัฒนธรรมจีน โดยมักถูกสร้างเป็นภาพวาด ประเพณีการแสดง นิทรรศการ และผลงานคัมภีร์ต่าง ๆ จากเรื่องราวได้ทั้งชายและหญิงทั้งหมด 108 คนรวมกันเป็นอรรถกถา

ในทางประวัติศาสตร์จีน 108 ผู้กล้าเขาเหลียงซาน ถือเป็นมารยาทที่สำคัญและมีความถี่ในวัฒนธรรมของจีน ด้วยความคาดหวังว่าผู้ใช้จะใส่ใจในความท้าทายกับความยุติธรรม และความซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิต