12ปันนาอยู่ที่ไหน คืออะไร

ขออภัยเนื่องจากข้อมูลที่ท่านให้มายังไม่เพียงพอในการตอบคำถาม ผมจึงไม่สามารถแสดงข้อมูลได้แม้แต่น้อย โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "12 ปันนา" เช่น 12 ปันนานั้นเป็นภูมิภาคหรือจังหวัดใด หรือมีความสำคัญอย่างไร เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติมจะช่วยให้ผมสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของท่านได้มากขึ้น ขอบคุณครับ