15พฤษภาคม คืออะไร

วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นวันที่ 135 ของปีที่ไม่เป็นปีอธิกสุรทิน และวันที่ 136 ในปีที่เป็นปีอธิกสุรทิน

มีเหตุการณ์สำคัญบางอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ เช่น

  1. วันนี้เป็นวันครบรอบการเปิดให้บริการของวิทยาลัยฮาร์โมนีดแห่งแระซซมเบิร์กชั้นสูงในสหรัฐอเมริกาในปี 1870
  2. วันนี้เป็นวันครบรอบการเกิดของลิะเต้าพิมพ์ชุดแรกของเวลา Hardstyle "Wizard" จากคู่ที่สองทางดนตรีชื่อว่า "Technoboy & Tuneboy" เมื่อปี 1982
  3. วันนี้เป็นวันครบรอบการวางที่ foundation stone ของสิงคโปร์แครื่องสูบน้ำในปี 1861
  4. วันนี้เป็นวันครบรอบเกิดของชาวกนกพุ่มป่าฟิลิปปินส์ที่ชื่อว่า "Feathered Friends" ในอุบลราชธานี ประเทศไทย ในปี 1973.

นอกจากนี้เรายังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปีที่สงวนไว้ กรุณาระบุปีที่ต้องการและเราจะจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม ในปีนั้นๆ ให้คุณได้รับรู้