16 ตุลาคม 2563 คืออะไร

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 289 ของปี 2563 ในปฏิทินสุริยคติ และเป็นวันที่ 16 ตุลาคม 2020 ในปฏิทินกริเกียน

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่เป็นที่น่าสนใจดังนี้:

  1. วันซ้อมแผ่นดินไหวแห่งชาติ: ในประเทศไทยมีการซ้อมแผ่นดินไหวแห่งชาติในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวจริง

  2. วันเวกัสเตอร์: วันนี้ถือเป็นวันเฉลิมฉลองของโครงการเวกัสเตอร์ที่เป็นนาซาส์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันนี้จะมีกิจกรรมและงานบู๊ตรักษาความเป็นสากลที่จะจัดขึ้นในที่หลายๆ ทั่วโลก

  3. การเลือกตั้งการ์นี้ในสหรัฐอเมริกา: ในปี 2563 มีการเลือกตั้งการ์นี้ของสหรัฐอเมริกา การเลือกตั้งนี้จะมีผลกระทบต่อทั้งสหรัฐอเมริกาและโลกอย่างมากและการแข่งขันนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลก

  4. วันแห่งการสันติสุขโลก: วันนี้ถือเป็นวันครบรอบของการก่อตั้งองค์กรสหประชาชาติ (UN) ในปี 1945 วันนี้มีการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสันติสุขและการทำงานขององค์กรสหประชาชาติ

  5. วันวิถีถนอมอาหารโลก: เป็นวันที่จัดการเผยแพร่มูลเกี่ยวกับปัญหาการระบาดของความอ้วนในทั่วโลก และการสอบถามเรื่องสุขภาพที่ดีและการบริโภคอาหารที่เหมาะสม