17 คืออะไร

17 (สิบเจ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 16 (สิบหก) และอยู่ก่อนหน้า 18 (สิบแปด)

คำเติมนำหน้า

ความหมาย

  • พ.ศ. 17 และ ค.ศ. 17
  • 17 เป็นเลขอะตอมของคลอรีน
  • ชายไทยอายุครบ 17 ปี ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน
  • 17 ถือว่าเป็นเลขโชคร้ายในวัฒนธรรมอิตาเลียน โดยมีที่มามาจากเลขโรมันของ 17 คือ “XVII” ซึ่งสามารถเขียนกลับเป็น “VIXI” ที่ในภาษาละตินแปลว่า "ฉันเคยมีชีวิตอยู่" (I lived.) ซึ่งก็คือ "ฉันตายไปแล้ว" นั่นเอง1
    • เครื่องบินของสายการบินอาลีตาเลีย ซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติของประเทศอิตาลี ไม่มีที่นั่งแถวที่ 17 โดยจะข้ามตัวเลขจาก 16 ไปเป็น 182

ในทางคณิตศาสตร์

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

<references/>

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

หมวดหมู่