2539 ปีนักษัตรอะไร คืออะไร

ปี 2539 ในปฏิทินพุทธศักราช (ปฏิทินไทย) หมายถึงปี พุทธศักราช 2539 ซึ่งเป็นปีที่ 39 ของศตวรรษที่ 21 ในการนับครั้งที่เสด็จของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ประเทศไทย.

ในปี 2539 นี้มีเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง อาทิ การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี และการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ เกิดเหตุการณ์การกวาดล้างบทลงโทษสูงสุดเพื่อถ่ายทอดการฆ่าคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอภัยเดชสมัยนี้ โดยเพื่อพระราชดำริ

ในชีวิตประจำปี 2539 ยังมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ทางด้านกองทัพ การเฉลิมฉลององค์ประกอบอิสระแห่งประชาชนไทย การปรับขึ้นยุทธบัลลังก์ใหม่ และการประกาศปัตตานีในเขตอิสระ ฯลฯ

อ้างอิง: